Together we innovate Safety, security & control rooms

Nenova IT is uw onafhankelijke consultancy specialist in de safety, security en control room sector. Wij ondersteunen onze klanten bij complexe en uitdagende veiligheidsvraagstukken. Vaak met een focus op meldkamers en control rooms. In onze advisering zetten wij steeds weer innovatie, samenwerking en co-creatie centraal.  

Een meldkamer of control room vormt steeds vaker het integrale knooppunt waar organisatieonderdelen en informatiestromen samenkomen. Wij bieden adviestrajecten en projectmanagement, waarbij wij met name gespecialiseerd zijn in het verbinden en centraal organiseren van veiligheid, beveiliging en informatiemanagement. Eén van onze belangrijkste expertises is de functionele (proces)inrichting van meldkamers en meldkamerapplicaties, zoals PSIM, SMS en PSAP systemen.

Door steeds opzoek te gaan naar innovatieve en vernieuwende (technologische) oplossingen, helpen wij bedrijven en overheidsinstellingen om de stap te zetten naar een toekomstbestendige en informatiegestuurde (veiligheids)organisatie. Een moderne aanpak, waarin sprake is van een integrale en multidisciplinaire aanpak, met aandacht voor mens, organisatie en technologie. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een sterke informatiepositie essentieel is om de veiligheid in uw organisatie te kunnen waarborgen. 

Diensten

Safety, Security & Control Room Consultancy

TEAM

Ons deskundige team en onze kernwaarden

Partners

Hoe wij samenwerken met de partners in ons Ecosysteem

Markten

De markten waarin wij opereren

Toekomstvisie

Onze visie op een veiligere wereld

Nieuws

Onafhankelijke proces- en technologie expert binnen de workflow: Melding tot Opvolging

Diensten

Realisatie van een nieuwe meldkamer, optimalisatie van uw huidige meldkamer, het toekomstbestendig (door)ontwikkelen van uw veiligheidsprocessen of het inrichten van een volwassen informatieorganisatie, waarin in u in-control bent over de veiligheid in uw organisatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden zowel korte als langdurige adviestrajecten, projectmanagement en functioneel beheer. Wij zijn met name gespecialiseerd in de (proces)inrichting van meldkamers en meldkamerapplicaties, zoals PSIM-, SMS- en PSAP-systemen. 

Nenova IT heeft de expertise in huis om u te begeleiden in het volledige proces van ontwerp tot beheer van uw veiligheids-, informatie- en meldkamerorganisatie. Wij adviseren en ondersteunen u graag in de volledige keten van melding tot opvolging en samen met onze klanten realiseren we een volwassen incident- en crisismanagementorganisatie. Met als doel: het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van personeel, bezoekers en andere betrokkenen.  

Strategische Meldkamer Consultancy

Wij ondersteunen organisaties op strategisch niveau bij de ontwikkeling van haar veiligheids-, informatie- en meldkamerorganisatie. We bieden hiervoor een aantal specifieke diensten aan maar zullen altijd op basis van de behoefte van onze klanten de gewenste ondersteuning bepalen.  

  • Het uitvoeren van een meldkamervolwassenheidsscan op basis van het ‘Meldkamer Volwassenheidsmodel’. 
  • Adviestrajecten m.b.t. de realisatie van strategische meldkamervisies, procesanalyse en -optimalisatie en de realisatie van een informatiegestuurde meldkamerorganisatie. 
  • Tijdelijk invulling van de rol van kwaliteits-, security-, programma- of projectmanager. 

Consultancy Meldkamerapplicaties (PSIM, SMS, PSAP)

De functie en positie van meldkamers veranderd. Ze worden steeds belangrijker in het waarborgen van de continuïteit van diverse organisatieprocessen. Het takenpakket is allang niet meer beperkt tot het monitoren van de veiligheidssituatie. Ook gebouwbeheer, productieprocessen, ICT, hulpverlening en het persoonlijk welzijn in- en rondom gebouwen komt steeds vaker samen in de meldkamer. De taak van de meldkamerorganisatie en haar centralisten wordt hierdoor steeds uitdagender. Daarom worden deze onderliggende systemen en informatiestromen geïntegreerd in één overkoepelende applicatie, zoals een PSIM-, SMS of PSAP-systeem. Hierdoor kunnen de verschillende applicaties vanuit één uniforme gebruikersinterface worden beheerd en aangestuurd. Dit zorgt voor gebruiksgemak maar biedt ook vele voordelen op het gebied van dataintegratie, dashboarding en beheer. Wij ondersteunen onze klanten bij de functionele inrichtingen van deze applicaties. Zo bieden wij onder andere:  

  • Onafhankelijk advies voor de keuze van de juiste product en dienst combinatie, passend bij de behoefte en wensen van de klant;  
  • Workflow- en procesinrichting in meldkamerapplicaties; 
  • Functioneel beheer van meldkamerapplicaties;
  • Realisatie van een informatiegestuurde werkwijzes op basis van data integratie en slimme algoritmes.

Uw meldkamer is het kloppende hart van uw organisatie. Het centrale informatieknooppunt, waarin onder andere productie, beveiliging, gebouwbeheer, ICT en veiligheid samenkomen. Steeds vaker vormt een meldkamer de essentiële verbinding tussen deze verschillende bedrijfsonderdelen en uw operationele processen. Een omgeving waarin mens, organisatie en technologie samen komen. Een goede synergie tussen deze aandachtsgebieden is juist daar essentieel. Zowel voor het verloop van de operationele (meldkamer)processen, als ter ondersteuning van uw medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Een goed functionerende meldkamer draagt bij aan de continuïteit van de operatie en de kwaliteit van uw producten en diensten. Met het Meldkamer Volwassenheidsmodel bieden wij een mogelijkheid om dit functioneren onafhankelijk te laten beoordelen en u een inzicht te geven in de huidige staat van uw meldkamer. Op basis van de kennis en ervaring van de betrokken experts wordt deze beoordeeld op drie aandachtsgebieden: mens, organisatie en technologie. Wij helpen u graag om uw meldkamer verder te professionaliseren. Door samen een ontwikkelpad uit te stippelen, bieden wij u handvatten om deze naar hoger volwassenheidsniveau te brengen. Op basis van de resultaten van de meldkamerscan bieden wij u concrete aanbevelingen over de route die het beste past bij uw wensen, behoefte en organisatie.

Het Meldkamer Volwassenheidsmodel is in samenwerking ontwikkeld door het Meldkamerinstituut, 3MC en Nenova IT. Een samenwerking waarbinnen iedere organisatie zijn eigen achtergrond vertegenwoordigd en expertise inbrengt op een van de aandachtsgebieden: mens (Meldkamerinstituut), organisatie (3MC) en technologie (Nenova IT). Door deze unieke samenwerking kunnen wij een totaalpakket bieden, waarbij wij uw meldkamerorganisatie vanuit al deze perspectieven kunnen beschouwen.

Vanuit dit vertrekpunt zijn wij gestart met de ontwikkeling van het Meldkamer Volwassenheidsmodel. Een integraal model waarin wij niet alleen het volwassenheidsniveau voor de volledige meldkamer beoordelen, maar ook alle faciliterende onderdelen. In totaal beoordelen wij een meldkamer op negen verschillende meetpunten: vaardigheid, talent, gedrag, cultuur, samenwerking, omgeving, techniek, systeem en data.

Het model biedt u enerzijds specifieke inzichten per meetpunt maar biedt daarnaast een integraal ontwikkelperspectief voor de volledige meldkamerorganisatie. Deze integrale benadering is uniek en helpt u om uw meldkamer stapsgewijs verder te professionaliseren. Het geeft u handvatten om doorontwikkeling te realiseren die aansluit bij uw groeibehoeftes. Hieronder word het meldkamermodel weergegeven met daarin de drie aandachtsgebieden en de negen meetpunten. 

Heeft u behoefte aan een onafhankelijke beschouwing van het volwassenheidsniveau van uw meldkamer? Dan gaan wij graag met u in gesprek over de meerwaarde die wij kunnen bieden voor uw organisatie. Op basis van uw vraag en behoefte, maar ook afhankelijk van de soort en grootte van uw meldkamer bieden wij drie verschillende soorten meldkamerscans; een bronzen, zilveren en gouden variant. De bronzen variant vormt het instapmodel en de gouden variant betreft de meest uitgebreide scan. 

Onafhankelijk van de keuze voor een bronzen, zilveren of gouden scan zal het team tenminste bestaan uit 4 personen. Er zal steeds één specialist op ieder van de drie gebieden mens, organisatie en technologie betrokken zijn. Daarnaast zal er altijd iemand betrokken zijn die optreedt als eerste aanspreekpunt voor u als opdrachtgever en de meldkamerscan organiseert. Deze persoon verzorgt de communicatie en waarborgt de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast vormt deze de verbinding tussen de drie aandachtsgebieden en de betrokken experts.

Afhankelijk van de keuze voor één van de drie varianten zullen wij één dag tot meerdere dagen aanwezig zijn binnen uw organisatie. Middels interviews, observaties en documentanalyses vormen onze specialisten een beeld van de huidige staat van uw meldkamer. De bevindingen en resultaten worden afhankelijk van de variant op een andere wijze aan u aangeboden. Van een korte rapportage in de bronzen variant tot aan een volledig uitgewerkt groeimodel in de gouden variant. We gaan graag met u in gesprek om te bepalen welke variant het beste bij u past. 

Het Meldkamer Volwassenheidsmodel is zo ontwikkeld dat deze generiek toepasbaar is in verschillende markten en bij diverse soorten meldkamers. Zowel in kleinere varianten als in grote multidisciplinaire en multifunctionele meldkamers Wij zien dat de rol van meldkamers zich ontwikkelt en daarmee het belang van goed functioneren steeds belangrijker wordt, zowel bij overheidsinstanties als bedrijven. Van grote kantoren tot ziekenhuizen, universiteiten, gemeentes, vervoerders, justitiële inrichtingen, industriële complexen, lucht- en zeehavens, de culturele- en evenementen sector en natuurlijk de meldkamers van onze hulpdiensten.

In steeds meer omgevingen is de meldkamer niet alleen meer de plaats waar de beveiliging is georganiseerd maar vormt het een centraal informatieknooppunt, waarin beveiliging, gebouwbeheer, ICT en veiligheid samenkomen. Een cruciaal onderdeel voor iedere organisatie. Beschikt u over een meldkamer en denkt u dat dit model ook voor u interessant kan zijn? Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Wij geloven dat een objectieve toetsing van uw meldkamer enkel kan worden door partijen met een onafhankelijk karakter. Het meldkamer volwassenheidsmodel is ontwikkeld door Nenova IT, 3MC en het Meldkamerinstituut. Alle drie organisatie die deze onafhankelijkheid garanderen en niet zijn vastgebonden aan vaste leveranciers of installateurs. Hierdoor kunnen wij u een 100% onafhankelijk beeld geven van de huidige staat van uw meldkamer. Daarbij kijken we alleen naar wat voor uw organisatie belangrijk is.

Kijk voor meer informatie op: www.mkvm.nl

Tegenwoordig zijn er veel verschillende systemen op de markt voor uw safety-, security- of building management. Van losse systemen voor ieder van deze processen tot volledig geïntegreerde varianten, waarbij alles samenkomt in één systeem.

Door dit grote aanbod is het niet eenvoudig te bepalen wat u nodig heeft binnen uw organisatie. Kiest u voor een Physical Security Information Management (PSIM) Systeem, Security Management Systeem (SMS), Gebouwbeheersysteem of juist een combinatie? We begrijpen dat dit een moeilijke keuze is. Door een gebrek aan informatie en een beperkt beeld van de leveranciers en platformen in de markt is het lastig om een goede afweging te maken. Wij helpen u hier graag bij!

Wij werken nauw samen met het grootste deel van de leveranciers en geven u onafhankelijk advies over de beste match voor uw organisatie. Wij zijn getraind en gecertificeerd in de verschillende platformen. Hierdoor zijn wij instaat deze op meer dan 300 punten met elkaar te vergelijken zoals functionaliteit, cultuur, prijs en marktspecialisatie.

Wij gaan met u in gesprek om uw processen en functionele behoeften in kaart te brengen en deze te vertalen naar een selectie van de meest geschikte platformen en leveranciers. Dit is een ingewikkeld en complex vraagstuk, waarbij een groot aantal aspecten van belang zijn. Waar veel organisaties vertrekken vanuit de techniek, staat bij ons het realiseren van de beste informatiepositie centraal. Zowel voor de organisatie als voor de gebruikers van de systemen.

Goed informatiemanagement stelt u in staat de informatievoorzienig op het gebied van safety, security en gebouwbeheer aan te laten sluiten op uw specifieke organisatiecontext en business processen. Zo realiseert u een betere informatiepositie, meer efficiëntie en de mogelijkheid tot informatiegestuurd werken.

Door onze unieke benadering stellen wij u in staat om goed geïnformeerd en in eigen regie voor de beste oplossing te kiezen.

Het vertrekpunt voor effectieve safety en security oplossingen begint met een goed advies, gebouwd op uw functionele eisen, IT-kennis en inzichten in de vitale processen van uw organisatie. Wij begeleiden en adviseren u graag in het volledige traject. Van de tekentafel tot de realisatie van de meest geschikte oplossing. Samen het ontwerp maken, samen ontwikkelen, samen innoveren. Dit is essentieel om tot een eindresultaat te komen dat aansluit bij uw functionele behoefte.

Samen met u analyseren we het werkgebied en de werkprocessen. Welke informatie hebben uw professionals nodig om hun taken goed uit te kunnen voeren? Samen vertalen we operationele en functionele eisen in een optimaal werkproces. Dat vormt de basis voor iedere technische oplossing. We kunnen u ondersteunen bij het schrijven van de aanbesteding en gaan vervolgens opzoek naar de beste partijen, passend bij uw specifieke vraag. Samen selecteren we de beste adviseurs, integrators, leveranciers en installateurs.

De bouw en inrichting van meldkamers vergt kennis en kunde. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Die samenwerking regisseren we van begin tot eind. We vertalen uw werkprocessen naar de ontwikkelaars en leveranciers van meldkamerdiensten en -technologie. Daarnaast kunnen we demo’s verzorgen zodat uw professionals wegwijs worden in de systemen van de meldkameromgeving.

Onze ondersteuning stopt niet na de realisatie van uw meldkameromgeving of operationeel informatiesysteem. We ondersteunen u ook graag bij de inrichting van verandertrajecten en functioneel beheer. Hierdoor voldoen uw systemen continu aan het gewenste kwaliteitsniveau en bewegen deze mee op de ontwikkelingen binnen en buiten uw organisatie.

Het implementeren van het platform is niet het eindstation. Ook na de implementatie dienen er aanpassingen gedaan te worden, zodat de inrichting continu blijft voldoen aan uw wensen en behoeften. Daarnaast worden er regelmatig updates voor het platform beschikbaar gesteld, hoe rolt u deze uit en hoe worden deze ingebed in uw processen?

Veel organisaties en/of securityafdelingen worstelen met dit dilemma om vanuit safety- en security de verbinding te maken met de ICT. De essentiële schakel hierin is functioneel beheer. Bij de (security)afdeling ontbreekt vaak de kennis van het goed uitvoeren van functioneel beheer. De ICT-afdeling/Integrator voert het technische applicatiebeheer van het meldkamersysteem uit, echter missen zij vaak de specifieke functionele domein- en proceskennis om het systeem in te richten naar de eisen en wensen van de gebruikers. 

Bij aanbestedingen en de uitrol van nieuwe meldkamersystemen wordt het functioneel beheer ervan vaak ‘vergeten’ of onderschat. Veel leveranciers zeggen het uit te voeren maar voeren eigenlijk technisch applicatiebeheer uit en ‘vergeten’ de processen en de gebruikers. Niet wetende dat dit juist de succesfactor is voor de adaptatie van het systeem door de gebruikers.

Functioneel Beheer heeft de taak om ervoor te zorgen dat de inrichting van het meldkamersysteem zo goed mogelijk de gebruikers ondersteunt in zijn of haar werkzaamheden. Alles wat configureerbaar is binnen een meldkamersysteem, denk hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de gebruikersinterface of het implementeren van workflows en de dashboards, valt onder de verantwoordelijkheid van de functioneel beheerder. Maar ook het opzetten van processen om gecontroleerd te kunnen veranderen (wijzigingsbeheer, configuratiemanagement, trainen van de superusers, beheren van de FAQ’s, enz., behoort tot deze rol).

Het goed uitvoeren van functioneel beheer van meldkamersystemen hoeft niet veel tijd te kosten, mits de juiste (functionele) kennis aanwezig is van de systemen, de meldkamerprocessen, de fysieke beveiliging keten en het speelveld van leveranciers en integrators. Een oplossing is om het functioneel beheer uit te besteden aan een externe partij. Op deze manier haalt u specialistische kennis in huis. 

Nenova IT levert ‘functioneel beheer as a service’ waarmee wij u ontzorgen bij het opzetten en uitvoeren van functioneel beheer van uw Meldkamersysteem. Op basis van onze functionele systeemkennis en procesexpertise helpen onze BISL gecertificeerde consultants om in kleine iteratieve stappen, continous improvement noemen wij dit, het meldkamersysteem aan te laten sluiten bij uw behoefte. 

Nenova IT heeft functionele kennis van de meldkamersystemen van toonaangevende leveranciers in de branche waaronder: Entelec, High Security International, Beveco, Johnson Controls, CroonWolter&Dros, Elasoft, Everbridge, Genetec en Advancis. 

Informatie is cruciaal voor de safety- en securitywereld. Meldkamers en control rooms vormen vitale knooppunten, waarin informatie continu in- en uitstroomt. Informatie over incidenten en dreigingen wordt continu geanalyseerd, op basis hiervan dienen centralisten en operators complexe beslissingen te nemen.

Het analyseren en prioriteren van deze groeiende stroom aan informatie is geen gemakkelijke opgave. Hoe kunnen centralisten en operators onder tijdsdruk overzicht houden en relevante informatie uit de grote stromen data filteren? Slimme technologie kan hierbij ondersteuning bieden.

Het is een kwestie van het slim organiseren van het informatiemanagement in de hele keten van melding tot opvolging. Door gebruik van tools en algoritmen datastromen omzetten in een operationeel beeld. Hierdoor houden centralisten en operators grip op de situatie. Dit is essentieel omdat zij de ‘levenslijn’ zijn van de mannen en vrouwen in het veld. Ze geven continu back-up en ondersteunen bij de beeld-, oordeels- en besluitvorming. Hierdoor beschikt iedere schakel in de keten over de juiste informatie. Een betrouwbaar informatieproces vormt een belangrijke basis. Hierdoor kunnen organisaties proactief handelen en flexibel inspelen op de ontwikkelingen van een incident.

Het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen voor die informatiebehoefte is de specialiteit van Nenova.  Wij kennen de markt en weten welke slimme oplossingen beschikbaar zijn. Kunnen wij geen passende oplossing vinden? Dan creëren wij deze in samenwerking met de partners in ons ecosysteem. ‘Together we Innovate.’

Brandmelders, camera’s, toegangspoortjes, inbraaksensoren, communicatiesystemen, verlichtingssensoren en ga zo maar door. Het aantal sensoren en systemen in organisaties groeit als nooit tevoren. Een potentiële goudmijn voor uw organisatie. Door data te verzamelen, te analyseren en deze te presenteren in interactieve dashboards, rapporten en/of notificatie meldingen bent u in staat de stap te zetten naar een informatiegestuurde organisatie.   

Slimme en innovatieve oplossingen helpen u om vooruit te kijken. Door data uit verschillende bronnen te combineren kunt u beter geïnformeerde keuzes maken en de nadruk verschuiven van reactief, naar proactief en vervolgens naar voorspellend handelen. Denk aan automatische alarmafhandeling, minder valse alarmen, beslissingsondersteuning en voorspellend onderhoud. Wat u helpt om kosten en tijd te besparen.    

Nenova IT helpt organisaties om deze stap te zetten en de keuze te maken voor het platform en leverancier dat het best aansluit bij uw business. Wij koppelen de data die voortkomt uit uw safety- en securityprocessen aan het primaire bedrijfsproces. Samen bepalen we welke informatie voor uw organisatie relevant is en hoe u de volgende stap kan zetten naar een datagedreven meldkamer. 

Wij werken intensief samen met toonaangevende partijen in de branche, waaronder SAS en Notilyze. Zij leveren een Data Cloud Platform die u in staat stelt stuurinformatie te creëren vanuit centraal verzamelde data uit uw PSIM . 

Alles met Lef, Innovatie, Ervaring en Fun

team

Met trots presenteren wij ons team van ‘Nenovanen’. Een mix van ervaren safety en security professionals en jong talent, met als gemene deler hun affiniteit met veiligheid, beveiliging, innovatie en informatiemanagement. Wij zetten ons in voor zowel het bedrijfsleven als overheidsinstanties. De combinatie van een brede domeinkennis en technologische expertise stellen ons instaat om uw vraagstukken integraal te benaderen en toekomstbestendige oplossingen aan te dragen. Onze consultants hebben ieder hun eigen expertisegebieden binnen het veiligheids- en meldkamerdomein. Van datamanagement en informatiegestuurd werken tot business continuity, functioneel beheer en workflow- en procesinrichting. Deze combinatie maakt het mogelijk om u steeds de best passende oplossingen aan te dragen. Wij begrijpen uw behoefte, kennen de markt en helpen u bij het inrichten van uw veiligheidsorganisatie en informatiemanagement. Bij alles wat wij doen stellen wij de kernwaarden van Nenova centraal: Lef, Innovatie, Ervaring en Fun. 

Lef: Wij durven buiten de gebaande paden te treden en zijn steeds opzoek naar creatieve en vooruitstrevende oplossingen en initiatieven.

 


Innovatie: Wij geloven dat innovatie een noodzakelijke rol speelt in het realiseren van een veiligere toekomst. Daarom zijn wij continu opzoek naar nieuwe vooruitstrevende ideeën en oplossingsrichtingen. Samen met onze partners realiseren we vernieuwende concepten om organisaties, veiligheids- en meldkamerprofessionals maximaal te ondersteunen. 

Ervaring: De medewerkers van Nenova zijn geselecteerd op hun bewezen ervaring en expertise binnen het safety, security en meldkamerdomein. Door onze krachten te bundelen kunnen wij u ondersteunen bij complexe en integrale vraagstukken. 

Fun: Nenova is allesbehalve een standaard bedrijf. Wij beschikken over betrokken team dat passie en energie uitstraalt. Een team dat graag samenwerkt om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen,met elkaar en met onze partners. We gaan voor de beste resultaten, maar ook gezelligheid en saamhorigheid staat bij ons hoog in het vaandel. 

Roland Heesen

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Jos Tuinier

Safety, Security & Control Room Consultant

Melanie Koppen

Safety, Security & Control Room Consultant

Tonny Verbraak

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Jesse Bredewout

Safety, Security & Control Room Consultant

Teun van der Starre

Safety, Security & Control Room Consultant

Marrieke van Geel

Human Factors Consultant

Nicky van Bezouw

Safety, Security & Control Room Consultant

Hans van Dijk

Programma- & Projectmanager

Sander Kleiweg

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Leon Godschalk

Consultant & Projectmanager

Arjen Appelman

Senior Consultant & Projectleider

Marc Menkhorst

Programmamanager, projectmanager en management consultant

Wil jij hier ook staan?

Vacatures - Safety, Security & Control Room Consultants

Marien van Wijngaarden

Bouw-technisch project- en procesmanager

Thimo Keizer

Adviseur risicomanagement en fysieke beveiliging

Nol Franssen

Project-/Programmamanager

Remco Reijm

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Roeland Staal

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Roland Heesen - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security meldkamers
Opschaling en Crisisbeheersing
PSIM
Biometrie
Beveiliging

Markt:

Emergency and Response services
Justitiële Instellingen
Defensie
Vitale bedrijfssectoren
Lokale en regionale overheden

Publicaties:

Meldkamer van de Toekomst
Veilige slimme steden
Slimme gevangenissen

Contact:

0610001076
roland.heesen@nenova.nl
https://www.nenova.nl

Jos Tuinier - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security meldkamers
Opschaling en Crisisbeheersing
Beveiliging

Markt:

Emergency and Response services

Contact:

0638123813
jos.tuinier@nenova.nl
https://www.nenova.nl

Melanie Koppen - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security meldkamers

Markt:

Emergency and Response services

Contact:

0654675124
melanie.koppen@nenova.nl
https://www.nenova.nl

Tonny Verbraak - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Strategisch advies Meldkamers
Interim management Meldkamers
Project- / Programma management Meldkamers en Veiligheidsdomein (Bewaken en Beveiligen)
Transitie management Meldkamers
EU Aanbestedingen t.b.v. Meldkamers
Regie organisaties opzetten
Business cases schrijven
Contracting (RFI/RFP) opstellen
Contract management
Service management
Auditing en benchmarking

Markt:

Overheid (Ministeries, Defensie, Veiligheidsregio’s, Politie, Gemeenten)
Onderwijs (Ministerie OCW, Hogescholen, Universiteiten)
Bank- en verzekeraars
Industrie
Zorgsector

Publicaties:

Haal exitstrategie naar voren

Contact:

+31641512361
info@nenova.nl

Jesse Bredewout - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

PSIM
Procesanalyse

Markt:

Emergency & Response Services
Cultuur & sport

Contact:

+31644666239
jesse.bredewout@nenova.nl

Teun van der Starre - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Corporate Security
High Risk Security
Predictive Security
Security Management Systemen

Markt:

Vitale infrastructuur
Overheid, Industrie
Onderwijs
Financiële sector

Contact:


teun.van.der.starre@nenova.nl

Marrieke van Geel - Human Factors Consultant

Expertise:

Human Factors consultancy
Control room design
Faciliteren gebruikersparticipatie

Markt:

Emergency and Response services
Justitiele instellingen
Lokale en regionale overheden
Mobiliteit en transport
Vitale bedrijfssectoren

Publicaties:

Arbo-informatieblad 46 Controlekamers

Contact:

0649689816
mcvangeel@geeldesign.nl
http://www.geeldesign.nl

Nicky van Bezouw - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Corporate security
Business continuity
Security awareness
Human factor
Nudging
Evenementenveiligheid
Safety (environment, health & safety)

Markt:

Vitale bedrijfssectoren
Cultuur & sport
Lokale en regionale overheden

Contact:

+31653586215
nicky.van.bezouw@nenova.nl

Hans van Dijk - Programma- & Projectmanager

Expertise:

Interim project manager Vastgoed
Data Centers
Control Rooms

Markt:

Spoorbranche
Energiebedrijven
Luchtvaart

Contact:

+31657339803
info@nenova.nl

Sander Kleiweg - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Business information management
Proces- en projectmanagement
PSIM
ICT-infrastructuur / Cloud
Informatiebeveiliging

Markt:

Medische dienstverleners en zorgorganisaties
Mobiliteit en transport
Vitale bedrijfssectoren

Contact:

+31624505710
sander.kleiweg@nenova.nl

Leon Godschalk - Consultant & Projectmanager

Expertise:

Beveiligingstechnieken & processen
- Security management
- Card management
- Toegangscontrole
- Camera observatie
- Inbraakdetectie
- Intercom
Aanbestedingen & opstellen van programma's van eisen
Projectmanager beveiligingstechniek
Inrichten beheersorganisaties

Markt:

Onderwijs
Openbaar Vervoer
Vitale infrastructuur
Zakelijke dienstverleners

Contact:

+31646417837
Info@nenova.nl
https://www.leconadvies.nl/ & https://www.i-sema.nl/

Arjen Appelman - Senior Consultant & Projectleider

Expertise:

Beleidsontwikkeling
Risicomanagement
Toegangsbeheer
Bewustwording
Informatiegestuurd beveiligen
Beveiligingsorganisatie

Markt:

Zorg
Onderwijs
Openbaar Vervoer
Overheid

Publicaties:

Integrale Beveiliging in de Zorgsector
Integrale Beveiliging, een Security Management Systeem in 7 stappen

Contact:

+31627027039
Info@nenova.nl
http://www.aessecurity.nl/

Marc Menkhorst - Programmamanager, projectmanager en management consultant

Expertise:

Programmamanager
Projectmanager
Control room consultant

Markt:

Emergency & response services
Justitiële inrichting
Defensie
Mobiliteit en transport
Vitale bedrijfssectoren

Publicaties:

Wie belt er nog? Het Nieuwe Melden - een toekomstverkenning (TNO)
Wie kijkt er mee? Het Nieuwe Melden - het effect van beeld (TNO)
Beeld in de meldkamer is mensenwerk (Secondant)
Samen op rail: Spoorsector opnieuw bijeen in het OCCR (vakblad Verkeerskunde)

Contact:

+31629044110
Info@nenova.nl
http://www.3mc.nl/

Wil jij hier ook staan? - Vacatures - Safety, Security & Control Room Consultants

Expertise:

- (Strategische) Business Consultant Safety, Security & Control Rooms
- Ervaren Projectleider Control Rooms
- Functioneel Beheerder Safety-, Security- & Control Room Management Platformen
- Teamleider / Functioneel Beheerder

Contact:

026 203 1203
info@nenova.nl

Marien van Wijngaarden - Bouw-technisch project- en procesmanager

Expertise:

Project management
Scenario onderzoek, haalbaarheidsstudie
Programma’s van eisen en vlekkenplan
Gebruikersparticipatie
Investeringsraming, bewaken kosten
Aansturen ontwerpproces
Opstellen en bewaken planning
Organiseren van aanbestedingen
Bouwtoezicht en directievoering
Van uitvoering naar beheer
Duurzaamheid: conditie gebouwen, MJOP in combinatie met EPA-U (duurzaamheidscan)
Brandveiligheid, van opnames t/m rapportage en advies
BIM, gebouwdossier en exploitatie | FMIS

Markt:

112-meldkamers
Industrie
Veiligheidsregio’s

Contact:

+31615459470
Info@nenova.nl
https://www.marienvanwijngaarden.nl/

Thimo Keizer - Adviseur risicomanagement en fysieke beveiliging

Expertise:

Ketenregie fysieke beveiliging
Beveiligingsbeleid fysieke beveiliging
Dreigingsprofielen
Risicoanalyses voor beveiliging
Beveiligingsadviezen
Beveiligingsaudits

Markt:

Financiële dienstverlening
Overheid en semioverheid
Zakelijke dienstverlening
Onderwijsinstellingen
Zorginstellingen
Productiebedrijven
Detailhandel
Infrastructuur

Contact:

+31638896212
Info@nenova.nl
https://www.risicoregisseurs.nl/

Nol Franssen - Project-/Programmamanager

Expertise:

Safety & Security Meldkamers
Complexe beveiligingsoplossingen
Vitale bedrijfsprocessen
Procesoptimalisatie
Lean & Six Sigma BlackBelt

Markt:

Publieke veiligheid
Overheid
Transport
Industrie
Vitale bedrijfssectoren
Infrastructuur

Contact:

+31629577096
Info@nenova.nl

Remco Reijm - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security meldkamers
PSIM
Beveiliging

Markt:

Emergency and Response services
Vitale bedrijfssectoren
Lokale en regionale overheden

Contact:

+31642270058
remco.reijm@nenova.nl

Roeland Staal - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security Meldkamers
Openbare Meldsystemen
Complexe beveiligingsoplossingen
Service Management
Projectorganisaties
Business mediation
Verbinden / inspireren

Markt:

Publieke veiligheid
Overheid
Airports
Industrie
Vitale bedrijfssectoren
Zorginstellingen

Publicaties:

Diverse publicaties m.b.t. service management
ITIL voor non-IT bedrijven
Columns in blad Service Magazine

Contact:

+31615041051
roeland@empower4impact.nl

Uw onafhankelijke functionele expert van Meldkamer Information Management Systemen

Partners

Nenova gelooft in co-creatie en innoveren met onze klanten en partners. Wij nemen een centrale en verbindende rol in tussen de partijen in het publieke en private veiligheids- en meldkamerdomein. Wij noemen dit ons ‘Ecosysteem’. Een systeem waarin co-creatie, samenwerking, informatiedeling en innovatie centraal staan. Ons ecosysteem bestaat uit adviseurs, integrators, installateurs en leveranciers van hard- en software. Wij hebben een aantal vaste partnerschappen met gerenommeerde partijen. Toch zullen wij steeds op onafhankelijke wijze zoeken naar de best passende product en dienst combinatie voor onze klanten. Wat past bij uw organisatie, processen en behoefte? Door deze flexibele partnerschappen kunnen wij snel anticiperen op uw vraagstuk en steeds de meest geschikte oplossingsrichting aandragen.  

Samen zorgen we voor een veiligere wereld

Markten

Onze wereld wordt steeds complexer. Niet alleen veiligheid en beveiliging raken steeds meer met elkaar verweven, maar ook organisaties en systemen zijn steeds vaker met elkaar verbonden. Hierdoor groeit de nood naar een integrale benadering van organisatorische, technologische en maatschappelijke vraagstukken. 

Wij zien dat veel organisaties tegen dezelfde uitdagingen en problemen aanlopen. Daarom streven wij naar een aanpak die universeel toepasbaar is binnen verschillende markten. Onze focus ligt op overheidsdiensten en bedrijven die onderdeel zijn van de vitale infrastructuur van Nederland. Echter sluiten wij onze ogen niet voor het maatschappelijk belang van al die andere partijen. In de complexe samenleving waarin wij nu leven is namelijk iedere schakel essentieel. Voor iedere partij, groot of klein, zullen wij zoeken naar een geschikte oplossing, passend bij de behoeften van de organisatie. 

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Emergency and Response services: zoals brandweer, politie, ambulancezorg, beveiligingsdiensten en gelieerde organisaties die cruciaal zijn voor het waarborgen van de publieke veiligheid.

Medische dienstverleners en zorgorganisaties: met een vitale rol voor de volksgezondheid, zoals ziekenhuizen, GGD-instellingen, en thuiszorgorganisaties (personenalarmering).

Justitiële instellingen: gevangenissen, gesloten inrichtingen en tbs-klinieken.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Mobiliteit en transport: lucht- en zeehavens, rederijen, cruisemaatschappijen, spoorwegsector, wegbeheerders en parkeergarages.

Lokale en regionale overheden: provincies, gemeenten en waterschappen.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Cultuur & Sport: musea, theaters, sportevenementen en festivals.

Defensie: krijgsmachtonderdelen die een rol spelen bij het waarborgen van de nationale en internationale veiligheid. Strategische en tactische operationele centra, specialistische responseenheden, bewaking en beveiliging, Koninklijke Marechaussee.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Vitale bedrijfssectoren: energieproducenten en –distributeurs, drinkwaterbedrijven, grote industrieën, bedrijven met grote externe veiligheidsrisico’s.

Slimme informatiesystemen dragen bij aan de veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid

Toekomstvisie

“Hoe zien wij de toekomst van safety, security en control rooms?” Een vraag die wij onszelf regelmatig stellen. De maatschappij wordt complexer en ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. We worden telkens geconfronteerd met nieuwe risico’s en bedreigingen. Ons antwoord op deze vraag is kort en bondig. “Om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden, moeten we samenwerken en innoveren.”  

De samenleving raakt steeds verder gedigitaliseerd en de hoeveelheid beschikbare informatie neemt toe. Slimme Informatiesystemen kunnen bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid van een bedrijf, stad of land. De invloed van control rooms en meldkamers beperkt zich al lang niet meer tot incident- en crisismanagement. Mededankzij deze systemen wordt het steeds meer mogelijk om proactief op te treden in plaats van reactief. 

De mogelijkheden reiken verder dan het safety- en securitydomein. In ‘smart buildings’ zien we softwareplatformen die een koppeling vormen tussen informatie- en automatiseringssystemen. brandmanagementsystemen, toegangscontrole, videomanagement, energiemanagement en gebouwautomatisering. Steeds vaker worden deze integraal gekoppeld in deze paraplusystemen. In zogeheten ‘smart cities’ zien we dezelfde ontwikkeling. Duizenden sensoren verzamelen data. Denk aan slimme camera’s, stoplichten, weerstations en verlichting. Data die vervolgens geanalyseerd wordt door slimme systemen en algoritmes. Dit biedt enorme kansen op gebieden als hulpverlening, criminaliteitsbestrijding, energie- en mobiliteitsmanagement.    

We zien dat systemen steeds beter communiceren en samenwerken. Informatiedeling en samenwerking is hiervoor essentieel. Tussen bedrijven, overheidsdiensten en vooral tussen publieke en private partijen. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de wijze waarop we dit efficiënt en veilig kunnen inrichten. Wij helpen hier graag bij. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een veiligere wereld.