Together we innovate Safety, security & control rooms

Wij zijn Nenova IT, dé onafhankelijke consultancy specialist in de safety-, security- en control room sector. Wij onderscheiden ons door een vooruitstrevende en vernieuwende aanpak. Onze expertise bevindt zich in de proceskennis van hulpverlening, incidentmanagement, crisismanagement, beveiliging en functionele kennis van safety-, security- en control room managementplatformen.

Wij zien een versnipperde markt waarin te weinig aandacht is voor samenwerking en innovatie. Het is ons doel om hier verandering in te brengen. Wij willen een brug slaan tussen partijen en bijdragen aan de ‘meldkamer van morgen’. Intensief samenwerken en gebruik maken van expertise, moderne technieken en innoverende oplossingen. Samen zorgen voor een veiligere wereld. Dat is waar wij voor staan. ‘Together we Innovate Safety, Security & Control Rooms.’

Diensten

Safety, Security & Control Room Consultancy

TEAM

Ons deskundige team en onze kernwaarden

Partners

Hoe wij werken met onze partners in ons Ecosysteem

Markten

De markten waarin wij opereren

Toekomstvisie

Onze visie op een veiligere wereld

Nieuws

Onafhankelijke proces- en technologie expert binnen de workflow: Melding tot Opvolging

Diensten

Heeft u plannen voor het (her)inrichten of vernieuwen van uw operationeel proces- en/of informatiemanagement? Operationele werkprocessen, safety, security en control room management platformen zijn ons domein. Nenova adviseert en ondersteunt u graag in de hele keten van melding tot opvolging. Wij hebben de expertise in huis om u te begeleiden in het volledige proces van ontwerp tot beheer. Zodat u en uw organisatie kunnen vertrouwen op effectief informatie-, incident- en crisismanagement.   

Strategische Meldkamer Consultancy

Nenova helpt meldkamers met diverse vraagstukken als nieuwbouw, verbouw, samenvoegingen of verhuizingen en doen dat door:

  • Het uitvoeren van onafhankelijke scans binnen de meldkamer en het bepalen van het volwassenheidsniveau;
  • Het samen met de klant ontwerpen van de strategische meldkamervisie;
  • Het inventariseren, optimaliseren en borgen van meldkamerprocessen;
  • Het helpen van klanten met het tijdelijk invullen van de rol van kwaliteitsmanager,  programmamanager of projectmanager.

Consultancy Meldkamerapplicaties (PSIM, SMS, PSAP)

Meldkamers krijgen steeds meer taken en daardoor een wildgroei aan systemen. Er zijn diverse applicaties op de markt die een integratielaag verzorgen boven al deze safety, security en/of facilitaire systemen.

Nenova helpt eindklanten en integrators met het optimaliseren van deze systemen door:

  • Het onafhankelijk adviseren van klanten voor het juiste PSIM, SMS of PSAP; 
  • Vertalen van meldkamer processen naar workflows binnen de meldkamerapplicatie;
  • Functioneel beheer van de meldkamerapplicaties;
  • Data gedreven meldkamers.

Uw meldkamer is het kloppende hart van uw organisatie. Het centrale informatieknooppunt, waarin onder andere productie, beveiliging, gebouwbeheer, ICT en veiligheid samenkomen. Steeds vaker vormt een meldkamer de essentiële verbinding tussen deze verschillende bedrijfsonderdelen en uw operationele processen. Een omgeving waarin mens, organisatie en technologie samen komen. Een goede synergie tussen deze aandachtsgebieden is juist daar essentieel. Zowel voor het verloop van de operationele (meldkamer)processen, als ter ondersteuning van uw medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Een goed functionerende meldkamer draagt bij aan de continuïteit van de operatie en de kwaliteit van uw producten en diensten. Met het Meldkamer Volwassenheidsmodel bieden wij een mogelijkheid om dit functioneren onafhankelijk te laten beoordelen en u een inzicht te geven in de huidige staat van uw meldkamer. Op basis van de kennis en ervaring van de betrokken experts wordt deze beoordeeld op drie aandachtsgebieden: mens, organisatie en technologie. Wij helpen u graag om uw meldkamer verder te professionaliseren. Door samen een ontwikkelpad uit te stippelen, bieden wij u handvatten om deze naar hoger volwassenheidsniveau te brengen. Op basis van de resultaten van de meldkamerscan bieden wij u concrete aanbevelingen over de route die het beste past bij uw wensen, behoefte en organisatie.

Het Meldkamer Volwassenheidsmodel is in samenwerking ontwikkeld door het Meldkamerinstituut, 3MC en Nenova IT. Een samenwerking waarbinnen iedere organisatie zijn eigen achtergrond vertegenwoordigd en expertise inbrengt op een van de aandachtsgebieden: mens (Meldkamerinstituut), organisatie (3MC) en technologie (Nenova IT). Door deze unieke samenwerking kunnen wij een totaalpakket bieden, waarbij wij uw meldkamerorganisatie vanuit al deze perspectieven kunnen beschouwen.

Vanuit dit vertrekpunt zijn wij gestart met de ontwikkeling van het Meldkamer Volwassenheidsmodel. Een integraal model waarin wij niet alleen het volwassenheidsniveau voor de volledige meldkamer beoordelen, maar ook alle faciliterende onderdelen. In totaal beoordelen wij een meldkamer op negen verschillende meetpunten: vaardigheid, talent, gedrag, cultuur, samenwerking, omgeving, techniek, systeem en data.

Het model biedt u enerzijds specifieke inzichten per meetpunt maar biedt daarnaast een integraal ontwikkelperspectief voor de volledige meldkamerorganisatie. Deze integrale benadering is uniek en helpt u om uw meldkamer stapsgewijs verder te professionaliseren. Het geeft u handvatten om doorontwikkeling te realiseren die aansluit bij uw groeibehoeftes. Hieronder word het meldkamermodel weergegeven met daarin de drie aandachtsgebieden en de negen meetpunten. 

Heeft u behoefte aan een onafhankelijke beschouwing van het volwassenheidsniveau van uw meldkamer? Dan gaan wij graag met u in gesprek over de meerwaarde die wij kunnen bieden voor uw organisatie. Op basis van uw vraag en behoefte, maar ook afhankelijk van de soort en grootte van uw meldkamer bieden wij drie verschillende soorten meldkamerscans; een bronzen, zilveren en gouden variant. De bronzen variant vormt het instapmodel en de gouden variant betreft de meest uitgebreide scan. 

Onafhankelijk van de keuze voor een bronzen, zilveren of gouden scan zal het team tenminste bestaan uit 4 personen. Er zal steeds één specialist op ieder van de drie gebieden mens, organisatie en technologie betrokken zijn. Daarnaast zal er altijd iemand betrokken zijn die optreedt als eerste aanspreekpunt voor u als opdrachtgever en de meldkamerscan organiseert. Deze persoon verzorgt de communicatie en waarborgt de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast vormt deze de verbinding tussen de drie aandachtsgebieden en de betrokken experts.

Afhankelijk van de keuze voor één van de drie varianten zullen wij één dag tot meerdere dagen aanwezig zijn binnen uw organisatie. Middels interviews, observaties en documentanalyses vormen onze specialisten een beeld van de huidige staat van uw meldkamer. De bevindingen en resultaten worden afhankelijk van de variant op een andere wijze aan u aangeboden. Van een korte rapportage in de bronzen variant tot aan een volledig uitgewerkt groeimodel in de gouden variant. We gaan graag met u in gesprek om te bepalen welke variant het beste bij u past. 

Het Meldkamer Volwassenheidsmodel is zo ontwikkeld dat deze generiek toepasbaar is in verschillende markten en bij diverse soorten meldkamers. Zowel in kleinere varianten als in grote multidisciplinaire en multifunctionele meldkamers Wij zien dat de rol van meldkamers zich ontwikkelt en daarmee het belang van goed functioneren steeds belangrijker wordt, zowel bij overheidsinstanties als bedrijven. Van grote kantoren tot ziekenhuizen, universiteiten, gemeentes, vervoerders, justitiële inrichtingen, industriële complexen, lucht- en zeehavens, de culturele- en evenementen sector en natuurlijk de meldkamers van onze hulpdiensten.

In steeds meer omgevingen is de meldkamer niet alleen meer de plaats waar de beveiliging is georganiseerd maar vormt het een centraal informatieknooppunt, waarin beveiliging, gebouwbeheer, ICT en veiligheid samenkomen. Een cruciaal onderdeel voor iedere organisatie. Beschikt u over een meldkamer en denkt u dat dit model ook voor u interessant kan zijn? Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Wij geloven dat een objectieve toetsing van uw meldkamer enkel kan worden door partijen met een onafhankelijk karakter. Het meldkamer volwassenheidsmodel is ontwikkeld door Nenova IT, 3MC en het Meldkamerinstituut. Alle drie organisatie die deze onafhankelijkheid garanderen en niet zijn vastgebonden aan vaste leveranciers of installateurs. Hierdoor kunnen wij u een 100% onafhankelijk beeld geven van de huidige staat van uw meldkamer. Daarbij kijken we alleen naar wat voor uw organisatie belangrijk is.

Kijk voor meer informatie op: www.mkvm.nl

Tegenwoordig zijn er veel verschillende systemen op de markt voor uw safety-, security- of building management. Van losse systemen voor ieder van deze processen tot volledig geïntegreerde varianten, waarbij alles samenkomt in één systeem.

Door dit grote aanbod is het niet eenvoudig te bepalen wat u nodig heeft binnen uw organisatie. Kiest u voor een Physical Security Information Management (PSIM) Systeem, Security Management Systeem (SMS), Gebouwbeheersysteem of juist een combinatie? We begrijpen dat dit een moeilijke keuze is. Door een gebrek aan informatie en een beperkt beeld van de leveranciers en platformen in de markt is het lastig om een goede afweging te maken. Wij helpen u hier graag bij!

Wij werken nauw samen met het grootste deel van de leveranciers en geven u onafhankelijk advies over de beste match voor uw organisatie. Wij zijn getraind en gecertificeerd in de verschillende platformen. Hierdoor zijn wij instaat deze op meer dan 300 punten met elkaar te vergelijken zoals functionaliteit, cultuur, prijs en marktspecialisatie.

Wij gaan met u in gesprek om uw processen en functionele behoeften in kaart te brengen en deze te vertalen naar een selectie van de meest geschikte platformen en leveranciers. Dit is een ingewikkeld en complex vraagstuk, waarbij een groot aantal aspecten van belang zijn. Waar veel organisaties vertrekken vanuit de techniek, staat bij ons het realiseren van de beste informatiepositie centraal. Zowel voor de organisatie als voor de gebruikers van de systemen.

Goed informatiemanagement stelt u in staat de informatievoorzienig op het gebied van safety, security en gebouwbeheer aan te laten sluiten op uw specifieke organisatiecontext en business processen. Zo realiseert u een betere informatiepositie, meer efficiëntie en de mogelijkheid tot informatiegestuurd werken.

Door onze unieke benadering stellen wij u in staat om goed geïnformeerd en in eigen regie voor de beste oplossing te kiezen.

Het vertrekpunt voor effectieve safety en security oplossingen begint met een goed advies, gebouwd op uw functionele eisen, IT-kennis en inzichten in de vitale processen van uw organisatie. Wij begeleiden en adviseren u graag in het volledige traject. Van de tekentafel tot de realisatie van de meest geschikte oplossing. Samen het ontwerp maken, samen ontwikkelen, samen innoveren. Dit is essentieel om tot een eindresultaat te komen dat aansluit bij uw functionele behoefte.

Samen met u analyseren we het werkgebied en de werkprocessen. Welke informatie hebben uw professionals nodig om hun taken goed uit te kunnen voeren? Samen vertalen we operationele en functionele eisen in een optimaal werkproces. Dat vormt de basis voor iedere technische oplossing. We kunnen u ondersteunen bij het schrijven van de aanbesteding en gaan vervolgens opzoek naar de beste partijen, passend bij uw specifieke vraag. Samen selecteren we de beste adviseurs, integrators, leveranciers en installateurs.

De bouw en inrichting van meldkamers vergt kennis en kunde. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Die samenwerking regisseren we van begin tot eind. We vertalen uw werkprocessen naar de ontwikkelaars en leveranciers van meldkamerdiensten en -technologie. Daarnaast kunnen we demo’s verzorgen zodat uw professionals wegwijs worden in de systemen van de meldkameromgeving.

Onze ondersteuning stopt niet na de realisatie van uw meldkameromgeving of operationeel informatiesysteem. We ondersteunen u ook graag bij de inrichting van verandertrajecten en functioneel beheer. Hierdoor voldoen uw systemen continu aan het gewenste kwaliteitsniveau en bewegen deze mee op de ontwikkelingen binnen en buiten uw organisatie.

Het implementeren van het platform is niet het eindstation. Ook na de implementatie dienen er aanpassingen gedaan te worden, zodat de inrichting continu blijft voldoen aan uw wensen en behoeften. Daarnaast worden er regelmatig updates voor het platform beschikbaar gesteld, hoe rolt u deze uit en hoe worden deze ingebed in uw processen?

Veel organisaties en/of securityafdelingen worstelen met dit dilemma om vanuit safety- en security de verbinding te maken met de ICT. De essentiële schakel hierin is functioneel beheer. Bij de (security)afdeling ontbreekt vaak de kennis van het goed uitvoeren van functioneel beheer. De ICT-afdeling/Integrator voert het technische applicatiebeheer van het meldkamersysteem uit, echter missen zij vaak de specifieke functionele domein- en proceskennis om het systeem in te richten naar de eisen en wensen van de gebruikers. 

Bij aanbestedingen en de uitrol van nieuwe meldkamersystemen wordt het functioneel beheer ervan vaak ‘vergeten’ of onderschat. Veel leveranciers zeggen het uit te voeren maar voeren eigenlijk technisch applicatiebeheer uit en ‘vergeten’ de processen en de gebruikers. Niet wetende dat dit juist de succesfactor is voor de adaptatie van het systeem door de gebruikers.

Functioneel Beheer heeft de taak om ervoor te zorgen dat de inrichting van het meldkamersysteem zo goed mogelijk de gebruikers ondersteunt in zijn of haar werkzaamheden. Alles wat configureerbaar is binnen een meldkamersysteem, denk hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de gebruikersinterface of het implementeren van workflows en de dashboards, valt onder de verantwoordelijkheid van de functioneel beheerder. Maar ook het opzetten van processen om gecontroleerd te kunnen veranderen (wijzigingsbeheer, configuratiemanagement, trainen van de superusers, beheren van de FAQ’s, enz., behoort tot deze rol).

Het goed uitvoeren van functioneel beheer van meldkamersystemen hoeft niet veel tijd te kosten, mits de juiste (functionele) kennis aanwezig is van de systemen, de meldkamerprocessen, de fysieke beveiliging keten en het speelveld van leveranciers en integrators. Een oplossing is om het functioneel beheer uit te besteden aan een externe partij. Op deze manier haalt u specialistische kennis in huis. 

Nenova IT levert ‘functioneel beheer as a service’ waarmee wij u ontzorgen bij het opzetten en uitvoeren van functioneel beheer van uw Meldkamersysteem. Op basis van onze functionele systeemkennis en procesexpertise helpen onze BISL gecertificeerde consultants om in kleine iteratieve stappen, continous improvement noemen wij dit, het meldkamersysteem aan te laten sluiten bij uw behoefte. 

Nenova IT heeft functionele kennis van de meldkamersystemen van toonaangevende leveranciers in de branche waaronder: Entelec, High Security International, Beveco, Johnson Controls, CroonWolter&Dros, Elasoft, Everbridge, Genetec en Advancis. 

Informatie is cruciaal voor de safety- en securitywereld. Meldkamers en control rooms vormen vitale knooppunten, waarin informatie continu in- en uitstroomt. Informatie over incidenten en dreigingen wordt continu geanalyseerd, op basis hiervan dienen centralisten en operators complexe beslissingen te nemen.

Het analyseren en prioriteren van deze groeiende stroom aan informatie is geen gemakkelijke opgave. Hoe kunnen centralisten en operators onder tijdsdruk overzicht houden en relevante informatie uit de grote stromen data filteren? Slimme technologie kan hierbij ondersteuning bieden.

Het is een kwestie van het slim organiseren van het informatiemanagement in de hele keten van melding tot opvolging. Door gebruik van tools en algoritmen datastromen omzetten in een operationeel beeld. Hierdoor houden centralisten en operators grip op de situatie. Dit is essentieel omdat zij de ‘levenslijn’ zijn van de mannen en vrouwen in het veld. Ze geven continu back-up en ondersteunen bij de beeld-, oordeels- en besluitvorming. Hierdoor beschikt iedere schakel in de keten over de juiste informatie. Een betrouwbaar informatieproces vormt een belangrijke basis. Hierdoor kunnen organisaties proactief handelen en flexibel inspelen op de ontwikkelingen van een incident.

Het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen voor die informatiebehoefte is de specialiteit van Nenova.  Wij kennen de markt en weten welke slimme oplossingen beschikbaar zijn. Kunnen wij geen passende oplossing vinden? Dan creëren wij deze in samenwerking met de partners in ons ecosysteem. ‘Together we Innovate.’

Brandmelders, camera’s, toegangspoortjes, inbraaksensoren, communicatiesystemen, verlichtingssensoren en ga zo maar door. Het aantal sensoren en systemen in organisaties groeit als nooit tevoren. Een potentiële goudmijn voor uw organisatie. Door data te verzamelen, te analyseren en deze te presenteren in interactieve dashboards, rapporten en/of notificatie meldingen bent u in staat de stap te zetten naar een informatiegestuurde organisatie.   

Slimme en innovatieve oplossingen helpen u om vooruit te kijken. Door data uit verschillende bronnen te combineren kunt u beter geïnformeerde keuzes maken en de nadruk verschuiven van reactief, naar proactief en vervolgens naar voorspellend handelen. Denk aan automatische alarmafhandeling, minder valse alarmen, beslissingsondersteuning en voorspellend onderhoud. Wat u helpt om kosten en tijd te besparen.    

Nenova IT helpt organisaties om deze stap te zetten en de keuze te maken voor het platform en leverancier dat het best aansluit bij uw business. Wij koppelen de data die voortkomt uit uw safety- en securityprocessen aan het primaire bedrijfsproces. Samen bepalen we welke informatie voor uw organisatie relevant is en hoe u de volgende stap kan zetten naar een datagedreven meldkamer. 

We werken intensief samen met toonaangevende partijen in de branche, waaronder Specifai. Zij leveren een Data Cloud Platform die u in staat stelt stuurinformatie te creëren vanuit centraal verzamelde data uit uw (meldkamer)systemen. 

Alles met Lef, Innovatie, Ervaring en Fun

team

Met trots presenteren wij ons team van ‘Nenovanen’.  Professionals met ervaring in zowel de safety als securitysector. Samen hebben wij toegang tot het grootste netwerk van consultants en leveranciers binnen het Nederlandse meldkamerdomein.  Wij hebben ervaring bij overheidsdiensten en in het bedrijfslevenWij leveren een combinatie van technische, operationele en proceskennis. Tevens hebben wij diepgaande kennis van IT Infrastructuur, informatiebeveiliging en datamanagement. Juist deze combinatie maakt het mogelijk om uw vraagstukken integraal te benaderen en de best passende oplossing aan te dragen. Wij begrijpen uw behoefte, kennen de markt en helpen u bij het inrichten van uw informatiemanagement. Bij alles wat we doen stellen we de kernwaarden van Nenova centraal. Dit zijn Lef, Innovatie, Ervaring en Fun.

Lef: We durven buiten gebaande paden te treden om creatieve en vooruitstrevende oplossingen te bedenken en uit te werken. 

Innovatie: Wij geloven dat innovatie de basis vormt voor een veiligere toekomst. Daarom zijn wij continu bezig met ontwikkeling, groei en nieuwe ideeën. Samen met onze partners realiseren we vernieuwende concepten om meldkamerprofessionals en beslissers maximaal te ondersteunen. Met innovatieve technologieën, software en optimaal ingerichte processen.

ErvaringDe medewerkers van Nenova zijn geselecteerd op hun jarenlange werkervaring in de wereld van safety en security. Samen hebben wij diepgaande kennis van technologie, informatiemanagement en operationele processen.

Fun: Nenova is allesbehalve een standaard bedrijf. Het is een betrokken team dat passie en energie uitstraalt. Een team dat het leuk vindt om met elkaar en met partners nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen. 

Roland Heesen

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Melanie Koppen

Safety, Security & Control Room Consultant

Tonny Verbraak

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Jesse Bredewout

Safety, Security & Control Room Consultant

Teun van der Starre

Safety, Security & Control Room Consultant

Marrieke van Geel

Human Factors Consultant

Nicky van Bezouw

Safety, Security & Control Room Consultant

Hans van Dijk

Programma- & Projectmanager

Sander Kleiweg

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Leon Godschalk

Consultant & Projectmanager

Arjen Appelman

Senior Consultant & Projectleider

Marc Menkhorst

Programmamanager, projectmanager en management consultant

Wil jij hier ook staan?

Vacatures - Safety, Security & Control Room Consultants

Marien van Wijngaarden

Bouw-technisch project- en procesmanager

Thimo Keizer

Adviseur risicomanagement en fysieke beveiliging

Nol Franssen

Project-/Programmamanager

Remco Reijm

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Roeland Staal

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Roland Heesen - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security meldkamers
Opschaling en Crisisbeheersing
PSIM
Biometrie
Beveiliging

Markt:

Emergency and Response services
Justitiële Instellingen
Defensie
Vitale bedrijfssectoren
Lokale en regionale overheden

Publicaties:

Meldkamer van de Toekomst
Veilige slimme steden
Slimme gevangenissen

Contact:

0610001076
roland.heesen@nenova.nl
https://www.nenova.nl

Melanie Koppen - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security meldkamers

Markt:

Emergency and Response services

Contact:

0654675124
melanie.koppen@nenova.nl
https://www.nenova.nl

Tonny Verbraak - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Strategisch advies Meldkamers
Interim management Meldkamers
Project- / Programma management Meldkamers en Veiligheidsdomein (Bewaken en Beveiligen)
Transitie management Meldkamers
EU Aanbestedingen t.b.v. Meldkamers
Regie organisaties opzetten
Business cases schrijven
Contracting (RFI/RFP) opstellen
Contract management
Service management
Auditing en benchmarking

Markt:

Overheid (Ministeries, Defensie, Veiligheidsregio’s, Politie, Gemeenten)
Onderwijs (Ministerie OCW, Hogescholen, Universiteiten)
Bank- en verzekeraars
Industrie
Zorgsector

Publicaties:

Haal exitstrategie naar voren

Contact:

+31641512361
info@nenova.nl

Jesse Bredewout - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

PSIM
Procesanalyse

Markt:

Emergency & Response Services
Cultuur & sport

Contact:

+31644666239
jesse.bredewout@nenova.nl

Teun van der Starre - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Corporate Security
High Risk Security
Predictive Security
Security Management Systemen

Markt:

Vitale infrastructuur
Overheid, Industrie
Onderwijs
Financiële sector

Contact:


teun.van.der.starre@nenova.nl

Marrieke van Geel - Human Factors Consultant

Expertise:

Human Factors consultancy
Control room design
Faciliteren gebruikersparticipatie

Markt:

Emergency and Response services
Justitiele instellingen
Lokale en regionale overheden
Mobiliteit en transport
Vitale bedrijfssectoren

Publicaties:

Arbo-informatieblad 46 Controlekamers

Contact:

0649689816
mcvangeel@geeldesign.nl
http://www.geeldesign.nl

Nicky van Bezouw - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Corporate security
Business continuity
Security awareness
Human factor
Nudging
Evenementenveiligheid
Safety (environment, health & safety)

Markt:

Vitale bedrijfssectoren
Cultuur & sport
Lokale en regionale overheden

Contact:

+31653586215
nicky.van.bezouw@nenova.nl

Hans van Dijk - Programma- & Projectmanager

Expertise:

Interim project manager Vastgoed
Data Centers
Control Rooms

Markt:

Spoorbranche
Energiebedrijven
Luchtvaart

Contact:

+31657339803
info@nenova.nl

Sander Kleiweg - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Business information management
Proces- en projectmanagement
PSIM
ICT-infrastructuur / Cloud
Informatiebeveiliging

Markt:

Medische dienstverleners en zorgorganisaties
Mobiliteit en transport
Vitale bedrijfssectoren

Contact:

+31624505710
sander.kleiweg@nenova.nl

Leon Godschalk - Consultant & Projectmanager

Expertise:

Beveiligingstechnieken & processen
- Security management
- Card management
- Toegangscontrole
- Camera observatie
- Inbraakdetectie
- Intercom
Aanbestedingen & opstellen van programma's van eisen
Projectmanager beveiligingstechniek
Inrichten beheersorganisaties

Markt:

Onderwijs
Openbaar Vervoer
Vitale infrastructuur
Zakelijke dienstverleners

Contact:

+31646417837
Info@nenova.nl
https://www.leconadvies.nl/ & https://www.i-sema.nl/

Arjen Appelman - Senior Consultant & Projectleider

Expertise:

Beleidsontwikkeling
Risicomanagement
Toegangsbeheer
Bewustwording
Informatiegestuurd beveiligen
Beveiligingsorganisatie

Markt:

Zorg
Onderwijs
Openbaar Vervoer
Overheid

Publicaties:

Integrale Beveiliging in de Zorgsector
Integrale Beveiliging, een Security Management Systeem in 7 stappen

Contact:

+31627027039
Info@nenova.nl
http://www.aessecurity.nl/

Marc Menkhorst - Programmamanager, projectmanager en management consultant

Expertise:

Programmamanager
Projectmanager
Control room consultant

Markt:

Emergency & response services
Justitiële inrichting
Defensie
Mobiliteit en transport
Vitale bedrijfssectoren

Publicaties:

Wie belt er nog? Het Nieuwe Melden - een toekomstverkenning (TNO)
Wie kijkt er mee? Het Nieuwe Melden - het effect van beeld (TNO)
Beeld in de meldkamer is mensenwerk (Secondant)
Samen op rail: Spoorsector opnieuw bijeen in het OCCR (vakblad Verkeerskunde)

Contact:

+31629044110
Info@nenova.nl
http://www.3mc.nl/

Wil jij hier ook staan? - Vacatures - Safety, Security & Control Room Consultants

Expertise:

- (Strategische) Business Consultant Safety, Security & Control Rooms
- Ervaren Projectleider Control Rooms
- Functioneel Beheerder Safety-, Security- & Control Room Management Platformen
- Teamleider / Functioneel Beheerder

Contact:

026 203 1203
info@nenova.nl

Marien van Wijngaarden - Bouw-technisch project- en procesmanager

Expertise:

Project management
Scenario onderzoek, haalbaarheidsstudie
Programma’s van eisen en vlekkenplan
Gebruikersparticipatie
Investeringsraming, bewaken kosten
Aansturen ontwerpproces
Opstellen en bewaken planning
Organiseren van aanbestedingen
Bouwtoezicht en directievoering
Van uitvoering naar beheer
Duurzaamheid: conditie gebouwen, MJOP in combinatie met EPA-U (duurzaamheidscan)
Brandveiligheid, van opnames t/m rapportage en advies
BIM, gebouwdossier en exploitatie | FMIS

Markt:

112-meldkamers
Industrie
Veiligheidsregio’s

Contact:

+31615459470
Info@nenova.nl
https://www.marienvanwijngaarden.nl/

Thimo Keizer - Adviseur risicomanagement en fysieke beveiliging

Expertise:

Ketenregie fysieke beveiliging
Beveiligingsbeleid fysieke beveiliging
Dreigingsprofielen
Risicoanalyses voor beveiliging
Beveiligingsadviezen
Beveiligingsaudits

Markt:

Financiële dienstverlening
Overheid en semioverheid
Zakelijke dienstverlening
Onderwijsinstellingen
Zorginstellingen
Productiebedrijven
Detailhandel
Infrastructuur

Contact:

+31638896212
Info@nenova.nl
https://www.risicoregisseurs.nl/

Nol Franssen - Project-/Programmamanager

Expertise:

Safety & Security Meldkamers
Complexe beveiligingsoplossingen
Vitale bedrijfsprocessen
Procesoptimalisatie
Lean & Six Sigma BlackBelt

Markt:

Publieke veiligheid
Overheid
Transport
Industrie
Vitale bedrijfssectoren
Infrastructuur

Contact:

+31629577096
Info@nenova.nl

Remco Reijm - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security meldkamers
PSIM
Beveiliging

Markt:

Emergency and Response services
Vitale bedrijfssectoren
Lokale en regionale overheden

Contact:

+31642270058
remco.reijm@nenova.nl

Roeland Staal - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security Meldkamers
Openbare Meldsystemen
Complexe beveiligingsoplossingen
Service Management
Projectorganisaties
Business mediation
Verbinden / inspireren

Markt:

Publieke veiligheid
Overheid
Airports
Industrie
Vitale bedrijfssectoren
Zorginstellingen

Publicaties:

Diverse publicaties m.b.t. service management
ITIL voor non-IT bedrijven
Columns in blad Service Magazine

Contact:

+31615041051
roeland@empower4impact.nl

Uw onafhankelijke functionele expert van Meldkamer Information Management Systemen

Partners

Nenova gelooft in co-creatie, in innoveren mét de klant en met partners. Wij nemen een centrale rol in tussen de partijen in het safety-, security- en control room domein. Wij noemen dit ons ‘Ecosysteem’. Een systeem waarin co-creatie, samenwerking, informatiedeling en innovatie centraal staan. Het ecosysteem bestaat uit adviseurs, integrators, installateurs en leveranciers van hard- en software in het meldkamerdomein.

Wij hebben een aantal vaste partnerschappen met gerenommeerde partijen uit de sector. Toch zullen wij steeds op onafhankelijke wijze zoeken naar de best passende combinatie voor de klant. Wat past bij uw organisatie, processen en behoefte? Door deze flexibele partnerschappen kunnen wij snel anticiperen op uw vraagstuk en steeds de meest geschikte oplossing aandragen. We ontzorgen in de hele keten van melding tot opvolging.

Samen zorgen we voor een veiligere wereld

Markten

Onze wereld wordt steeds complexer. Niet alleen safety en security raken steeds meer met elkaar verweven, maar ook andere disciplines zoals technologie, gedragswetenschappen en kwaliteits- en milieumanagement, hebben in toenemende mate invloed op elkaar. De kijk op de veiligheidswereld wordt steeds meer een holistisch geheel van processen en onderdelen. De wereld wordt steeds minder een verzameling van gefragmenteerde eenheden maar een uniform geheel van processen en onderdelen die continue invloed op elkaar uitoefenen. Hierdoor groeit de nood naar een integrale benadering van organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.

Wij streven naar een aanpak die universeel toepasbaar is binnen verschillende markten. Onze focus ligt op overheidsdiensten en bedrijven die onderdeel zijn van de vitale infrastructuur van Nederland. Maar wij sluiten onze ogen niet voor het maatschappelijk belang van al die andere partijen. In de complexe samenleving waarin we nu leven is namelijk iedere schakel essentieel. Voor iedere partij zullen wij zoeken naar een geschikte oplossing. Passend bij uw behoeften en organisatie.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Emergency and Response services: zoals brandweer, politie, ambulancezorg, beveiligingsdiensten en gelieerde organisaties die cruciaal zijn voor het waarborgen van de publieke veiligheid.

Medische dienstverleners en zorgorganisaties: met een vitale rol voor de volksgezondheid. Zoals ziekenhuizen, GGD’en, en thuiszorgorganisaties (personenalarmering).

Justitiële instellingen: gevangenissen, gesloten inrichtingen en tbs-klinieken.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Mobiliteit en transport: lucht- en zeehavens, rederijen, cruisemaatschappijen, spoorwegsector, wegbeheerders en parkeergarages.

Lokale en regionale overheden: provincies, gemeenten en waterschappen.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Cultuur & Sport: musea, theaters, sportevenementen en festivals.

Defensie: krijgsmachtonderdelen die een rol spelen bij het waarborgen van de nationale en internationale veiligheid. Strategische en tactische operationele centra, specialistische responseenheden, bewaking en beveiliging, Koninklijke Marechaussee.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Vitale bedrijfssectoren: energieproducenten en –distributeurs, drinkwaterbedrijven, grote industrieën, bedrijven met grote externe veiligheidsrisico’s.

Slimme informatiesystemen dragen bij aan de veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid

Toekomstvisie

“Hoe zien wij de toekomst van safety, security en control rooms?” Een vraag die wij onszelf regelmatig stellen. De maatschappij wordt complexer en (technische) ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. We worden telkens geconfronteerd met nieuwe risico’s en bedreigingen. Ons antwoord op deze vraag is kort en bondig. “Om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden, moeten we samenwerken en innoveren.” 

De samenleving raakt steeds verder gedigitaliseerd en de hoeveelheid beschikbare informatie neemt toe. Slimme Informatiesystemen kunnen bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid van een bedrijf, stad of land. De invloed van control rooms en meldkamers beperkt zich al lang niet meer tot incident- en crisismanagement. De mogelijkheden reiken verder dan het safety- en securitydomein.  

In ‘smart buildings’ zien we softwareplatformen die een koppeling vormen tussen informatie- en automatiseringssystemen. Informatie uit onder andere toegangscontrole-, brandveiligheids-, video- en gebouwautomatiseringssystemen komt hierin samen. In zogeheten ‘smart cities’ zien we dezelfde ontwikkeling. Duizenden sensoren verzamelen data. Denk aan slimme camera’s, stoplichten, weerstations en verlichting. Data die vervolgens wordt gefilterd door slimme systemen. Dit biedt enorme kansen op gebieden als hulpverlening, criminaliteitsbestrijding, energie- en mobiliteitsmanagement.  

We zien dat systemen steeds beter communiceren en samenwerken. Informatiedeling en samenwerking is hiervoor essentieel. Tussen bedrijven, overheidsdiensten en vooral tussen publieke en private partijen. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de wijze waarop we dit efficiënt en veilig kunnen inrichten. Wij helpen hier graag bij. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een veiligere wereld.