Together we innovate Safety, security & control rooms

Wij zijn Nenova IT. Een nieuwe speler in de safety-, security- en control room sector. Een onafhankelijke consultancy specialist, die zich graag onderscheidt door een vooruitstrevende en vernieuwende aanpak. Onze expertise bevindt zich in de proceskennis van hulpverlening, incidentmanagement, crisismanagement, beveiliging en functionele kennis van safety-, security- en control room managementplatformen.

Wij zien een versnipperde markt waarin te weinig aandacht is voor samenwerking en innovatie. Het is ons doel om hier verandering in te brengen. Wij willen een brug slaan tussen partijen en bijdragen aan de ‘meldkamer van morgen’. Intensief samenwerken en gebruik maken van expertise, moderne technieken en innoverende oplossingen. Samen zorgen voor een veiligere wereld. Dat is waar wij voor staan. ‘Together we Innovate Safety, Security & Control Rooms.’

Diensten

Safety, Security & Control Room Consultancy

TEAM

Ons deskundige team en onze kernwaarden

Partners

Hoe wij werken met onze partners in ons Ecosysteem

Markten

De markten waarin wij opereren

Toekomstvisie

Onze visie op een veiligere wereld

Nieuws

Onafhankelijke proces- en technologie expert binnen de workflow: Melding tot Opvolging

Diensten

Heeft u plannen voor het (her)inrichten of vernieuwen van uw operationeel proces- en/of informatiemanagement? Operationele werkprocessen, safety, security en control room management platformen zijn ons domein. Nenova adviseert en ondersteunt u graag in de hele keten van melding tot opvolging. Wij hebben de expertise in huis om u te begeleiden in het volledige proces van ontwerp tot beheer. Zodat u en uw organisatie kunnen vertrouwen op effectief informatie-, incident- en crisismanagement.   

Informatie is cruciaal voor de safety- en securitywereld. Meldkamers en control rooms vormen vitale knooppunten, waarin informatie continu in- en uitstroomt. Informatie over incidenten en dreigingen wordt continu geanalyseerd, op basis hiervan dienen centralisten en operators complexe beslissingen te nemen.

Het analyseren en prioriteren van deze groeiende stroom aan informatie is geen gemakkelijke opgave. Hoe kunnen centralisten en operators onder tijdsdruk overzicht houden en relevante informatie uit de grote stromen data filteren? Slimme technologie kan hierbij ondersteuning bieden.

Het is een kwestie van het slim organiseren van het informatiemanagement in de hele keten van melding tot opvolging. Door gebruik van tools en algoritmen datastromen omzetten in een operationeel beeld. Hierdoor houden centralisten en operators grip op de situatie. Dit is essentieel omdat zij de ‘levenslijn’ zijn van de mannen en vrouwen in het veld. Ze geven continu back-up en ondersteunen bij de beeld-, oordeels- en besluitvorming. Hierdoor beschikt iedere schakel in de keten over de juiste informatie. Een betrouwbaar informatieproces vormt een belangrijke basis. Hierdoor kunnen organisaties proactief handelen en flexibel inspelen op de ontwikkelingen van een incident.

Het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen voor die informatiebehoefte is de specialiteit van Nenova.  Wij kennen de markt en weten welke slimme oplossingen beschikbaar zijn. Kunnen wij geen passende oplossing vinden? Dan creëren wij deze in samenwerking met de partners in ons ecosysteem. ‘Together we Innovate.’

Het vertrekpunt voor effectieve safety en security oplossingen begint met een goed advies, gebouwd op uw functionele eisen, IT-kennis en inzichten in de vitale processen van uw organisatie. Wij begeleiden en adviseren u graag in het volledige traject. Van de tekentafel tot de realisatie van de meest geschikte oplossing. Samen het ontwerp maken, samen ontwikkelen, samen innoveren. Dit is essentieel om tot een eindresultaat te komen dat aansluit bij uw functionele behoefte.

Samen met u analyseren we het werkgebied en de werkprocessen. Welke informatie hebben uw professionals nodig om hun taken goed uit te kunnen voeren? Samen vertalen we operationele en functionele eisen in een optimaal werkproces. Dat vormt de basis voor iedere technische oplossing. We kunnen u ondersteunen bij het schrijven van de aanbesteding en gaan vervolgens opzoek naar de beste partijen, passend bij uw specifieke vraag. Samen selecteren we de beste adviseurs, integrators, leveranciers en installateurs.

De bouw en inrichting van meldkamers vergt kennis en kunde. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Die samenwerking regisseren we van begin tot eind. We vertalen uw werkprocessen naar de ontwikkelaars en leveranciers van meldkamerdiensten en -technologie. Daarnaast kunnen we demo’s verzorgen zodat uw professionals wegwijs worden in de systemen van de meldkameromgeving.

Onze ondersteuning stopt niet na de realisatie van uw meldkameromgeving of operationeel informatiesysteem. We ondersteunen u ook graag bij de inrichting van verandertrajecten en functioneel beheer. Hierdoor voldoen uw systemen continu aan het gewenste kwaliteitsniveau en bewegen deze mee op de ontwikkelingen binnen en buiten uw organisatie.

Alles met Lef, Innovatie, Ervaring en Fun

team

Met trots presenteren wij ons team van ‘Nenovanen’.  Professionals met ervaring in zowel de safety als securitysector. Samen hebben wij toegang tot het grootste netwerk van consultants en leveranciers binnen het Nederlandse meldkamerdomein.  Wij hebben ervaring bij overheidsdiensten en in het bedrijfslevenWij leveren een combinatie van technische, operationele en proceskennis. Tevens hebben wij diepgaande kennis van IT Infrastructuur, informatiebeveiliging en datamanagement. Juist deze combinatie maakt het mogelijk om uw vraagstukken integraal te benaderen en de best passende oplossing aan te dragen. Wij begrijpen uw behoefte, kennen de markt en helpen u bij het inrichten van uw informatiemanagement. Bij alles wat we doen stellen we de kernwaarden van Nenova centraal. Dit zijn Lef, Innovatie, Ervaring en Fun.

Lef: We durven buiten gebaande paden te treden om creatieve en vooruitstrevende oplossingen te bedenken en uit te werken. 

Innovatie: Wij geloven dat innovatie de basis vormt voor een veiligere toekomst. Daarom zijn wij continu bezig met ontwikkeling, groei en nieuwe ideeën. Samen met onze partners realiseren we vernieuwende concepten om meldkamerprofessionals en beslissers maximaal te ondersteunen. Met innovatieve technologieën, software en optimaal ingerichte processen.

ErvaringDe medewerkers van Nenova zijn geselecteerd op hun jarenlange werkervaring in de wereld van safety en security. Samen hebben wij diepgaande kennis van technologie, informatiemanagement en operationele processen.

Fun: Nenova is allesbehalve een standaard bedrijf. Het is een betrokken team dat passie en energie uitstraalt. Een team dat het leuk vindt om met elkaar en met partners nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen. 

Nicky van Bezouw

Safety, Security & Control Room Consultant

Jesse Bredewout

Safety, Security & Control Room Consultant

Sander Kleiweg

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Leon Godschalk

Consultant & Projectmanager

Arjen Appelman

Senior Consultant & Projectleider

Marc Menkhorst

Programmamanager, projectmanager en management consultant

Wil jij hier ook staan?

Vacatures - Safety, Security & Control Room Consultants

Marien van Wijngaarden

Bouw-technisch project- en procesmanager

Thimo Keizer

Adviseur risicomanagement en fysieke beveiliging

Teun van der Starre

Safety, Security & Control Room Consultant

Remco Reijm

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Roland Heesen

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Nicky van Bezouw - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Corporate security
Business continuity
Security awareness
Human factor
Nudging
Evenementenveiligheid
Safety (environment, health & safety)

Markt:

Vitale bedrijfssectoren
Cultuur & sport
Lokale en regionale overheden

Contact:

0653586215
nicky.van.bezouw@nenova.nl

Jesse Bredewout - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

PSIM
Procesanalyse

Markt:

Emergency & Response Services
Cultuur & sport

Contact:

0644666239
jesse.bredewout@nenova.nl

Sander Kleiweg - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Business information management
Proces- en projectmanagement
PSIM
ICT-infrastructuur / Cloud
Informatiebeveiliging

Markt:

Medische dienstverleners en zorgorganisaties
Mobiliteit en transport
Vitale bedrijfssectoren

Contact:

0624505710
sander.kleiweg@nenova.nl

Leon Godschalk - Consultant & Projectmanager

Expertise:

Beveiligingstechnieken & processen
- Security management
- Card management
- Toegangscontrole
- Camera observatie
- Inbraakdetectie
- Intercom
Aanbestedingen & opstellen van programma's van eisen
Projectmanager beveiligingstechniek
Inrichten beheersorganisaties

Markt:

Onderwijs
Openbaar Vervoer
Vitale infrastructuur
Zakelijke dienstverleners

Contact:

0646417837
Info@nenova.nl
https://www.leconadvies.nl/

Arjen Appelman - Senior Consultant & Projectleider

Expertise:

Beleidsontwikkeling
Risicomanagement
Toegangsbeheer
Bewustwording
Informatiegestuurd beveiligen
Beveiligingsorganisatie

Markt:

Zorg
Onderwijs
Openbaar Vervoer
Overheid

Publicaties:

Integrale Beveiliging in de Zorgsector
Integrale Beveiliging, een Security Management Systeem in 7 stappen

Contact:

0627027039
Info@nenova.nl
http://www.aessecurity.nl/

Marc Menkhorst - Programmamanager, projectmanager en management consultant

Expertise:

Programmamanager
Projectmanager
Control room consultant

Markt:

Emergency & response services
Justitiële inrichting
Defensie
Mobiliteit en transport
Vitale bedrijfssectoren

Publicaties:

Wie belt er nog? Het Nieuwe Melden - een toekomstverkenning (TNO)
Wie kijkt er mee? Het Nieuwe Melden - het effect van beeld (TNO)
Beeld in de meldkamer is mensenwerk (Secondant)
Samen op rail: Spoorsector opnieuw bijeen in het OCCR (vakblad Verkeerskunde)

Contact:

0629044110
Info@nenova.nl
http://www.3mc.nl/

Wil jij hier ook staan? - Vacatures - Safety, Security & Control Room Consultants

Expertise:

- (Strategische) Business Consultant Safety, Security & Control Rooms
- Ervaren Projectleider Control Rooms
- Functioneel Beheerder Safety-, Security- & Control Room Management Platformen
- Teamleider / Functioneel Beheerder

Contact:

026 203 1203
info@nenova.nl

Marien van Wijngaarden - Bouw-technisch project- en procesmanager

Expertise:

Project management
Scenario onderzoek, haalbaarheidsstudie
Programma’s van eisen en vlekkenplan
Gebruikersparticipatie
Investeringsraming, bewaken kosten
Aansturen ontwerpproces
Opstellen en bewaken planning
Organiseren van aanbestedingen
Bouwtoezicht en directievoering
Van uitvoering naar beheer
Duurzaamheid: conditie gebouwen, MJOP in combinatie met EPA-U (duurzaamheidscan)
Brandveiligheid, van opnames t/m rapportage en advies
BIM, gebouwdossier en exploitatie | FMIS

Markt:

112-meldkamers
Industrie
Veiligheidsregio’s

Contact:

0615459470
Info@nenova.nl
https://www.marienvanwijngaarden.nl/

Thimo Keizer - Adviseur risicomanagement en fysieke beveiliging

Expertise:

Ketenregie fysieke beveiliging
Beveiligingsbeleid fysieke beveiliging
Dreigingsprofielen
Risicoanalyses voor beveiliging
Beveiligingsadviezen
Beveiligingsaudits

Markt:

Financiële dienstverlening
Overheid en semioverheid
Zakelijke dienstverlening
Onderwijsinstellingen
Zorginstellingen
Productiebedrijven
Detailhandel
Infrastructuur

Contact:

0638896212
Info@nenova.nl
https://www.risicoregisseurs.nl/

Teun van der Starre - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Corporate Security
High Risk Security
Predictive Security
Security Management Systemen

Markt:

Vitale infrastructuur
Overheid, Industrie
Onderwijs
Financiële sector

Contact:

0643732515
teun.van.der.starre@nenova.nl

Remco Reijm - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security meldkamers
PSIM
Beveiliging

Markt:

Emergency and Response services
Vitale bedrijfssectoren
Lokale en regionale overheden

Contact:

0642270058
remco.reijm@nenova.nl

Roland Heesen - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security meldkamers,
opschaling en crisisbeheersing,
PSIM
Biometrie
Beveiliging

Markt:

Emergency and Response services
Justitiële Instellingen
Defensie
Vitale bedrijfssectoren
Lokale en regionale overheden

Publicaties:

Meldkamer van de Toekomst
Veilige slimme steden
Slimme gevangenissen

Contact:

0610001076
roland.heesen@nenova.nl

Uw onafhankelijke functionele expert van Safety-, Security- & Control Room Management Systemen

Partners

Nenova gelooft in co-creatie, in innoveren mét de klant en met partners. Wij nemen een centrale rol in tussen de partijen in het safety-, security- en control room domein. Wij noemen dit ons ‘Ecosysteem’. Een systeem waarin co-creatie, samenwerking, informatiedeling en innovatie centraal staan. Het ecosysteem bestaat uit adviseurs, integrators, installateurs en leveranciers van hard- en software in het meldkamerdomein.

Wij hebben een aantal vaste partnerschappen met gerenommeerde partijen uit de sector. Toch zullen wij steeds op onafhankelijke wijze zoeken naar de best passende combinatie voor de klant. Wat past bij uw organisatie, processen en behoefte? Door deze flexibele partnerschappen kunnen wij snel anticiperen op uw vraagstuk en steeds de meest geschikte oplossing aandragen. We ontzorgen in de hele keten van melding tot opvolging.

Samen zorgen we voor een veiligere wereld

Markten

Onze wereld wordt steeds complexer. Niet alleen safety en security raken steeds meer met elkaar verweven, maar ook andere disciplines zoals technologie, gedragswetenschappen en kwaliteits- en milieumanagement, hebben in toenemende mate invloed op elkaar. De kijk op de veiligheidswereld wordt steeds meer een holistisch geheel van processen en onderdelen. De wereld wordt steeds minder een verzameling van gefragmenteerde eenheden maar een uniform geheel van processen en onderdelen die continue invloed op elkaar uitoefenen. Hierdoor groeit de nood naar een integrale benadering van organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.

Wij streven naar een aanpak die universeel toepasbaar is binnen verschillende markten. Onze focus ligt op overheidsdiensten en bedrijven die onderdeel zijn van de vitale infrastructuur van Nederland. Maar wij sluiten onze ogen niet voor het maatschappelijk belang van al die andere partijen. In de complexe samenleving waarin we nu leven is namelijk iedere schakel essentieel. Voor iedere partij zullen wij zoeken naar een geschikte oplossing. Passend bij uw behoeften en organisatie.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Emergency and Response services: zoals brandweer, politie, ambulancezorg, beveiligingsdiensten en gelieerde organisaties die cruciaal zijn voor het waarborgen van de publieke veiligheid.

Medische dienstverleners en zorgorganisaties: met een vitale rol voor de volksgezondheid. Zoals ziekenhuizen, GGD’en, en thuiszorgorganisaties (personenalarmering).

Justitiële instellingen: gevangenissen, gesloten inrichtingen en tbs-klinieken.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Mobiliteit en transport: lucht- en zeehavens, rederijen, cruisemaatschappijen, spoorwegsector, wegbeheerders en parkeergarages.

Lokale en regionale overheden: provincies, gemeenten en waterschappen.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Cultuur & Sport: musea, theaters, sportevenementen en festivals.

Defensie: krijgsmachtonderdelen die een rol spelen bij het waarborgen van de nationale en internationale veiligheid. Strategische en tactische operationele centra, specialistische responseenheden, bewaking en beveiliging, Koninklijke Marechaussee.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Vitale bedrijfssectoren: energieproducenten en –distributeurs, drinkwaterbedrijven, grote industrieën, bedrijven met grote externe veiligheidsrisico’s.

Slimme informatiesystemen dragen bij aan de veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid

Toekomstvisie

“Hoe zien wij de toekomst van safety, security en control rooms?” Een vraag die wij onszelf regelmatig stellen. De maatschappij wordt complexer en (technische) ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. We worden telkens geconfronteerd met nieuwe risico’s en bedreigingen. Ons antwoord op deze vraag is kort en bondig. “Om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden, moeten we samenwerken en innoveren.” 

De samenleving raakt steeds verder gedigitaliseert en de hoeveelheid beschikbare informatie neemt toe. Slimme Informatiesystemen kunnen bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid van een bedrijf, stad of land. De invloed van control rooms en meldkamers beperkt zich al lang niet meer tot incident- en crisismanagement. De mogelijkheden reiken verder dan het safety- en securitydomein.  

In ‘smart buildings’ zien we softwareplatformen die een koppeling vormen tussen informatie- en automatiseringssystemen. Informatie uit onder andere toegangscontrole-, brandveiligheids-, video- en gebouwautomatiseringssystemen komt hierin samen. In zogeheten ‘smart cities’ zien we dezelfde ontwikkeling. Duizenden sensoren verzamelen data. Denk aan slimme camera’s, stoplichten, weerstations en verlichting. Data die vervolgens wordt gefilterd door slimme systemen. Dit biedt enorme kansen op gebieden als hulpverlening, criminaliteitsbestrijding, energie- en mobiliteitsmanagement.  

We zien dat systemen steeds beter communiceren en samenwerken. Informatiedeling en samenwerking is hiervoor essentieel. Tussen bedrijven, overheidsdiensten en vooral tussen publieke en private partijen. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de wijze waarop we dit efficiënt en veilig kunnen inrichten. Wij helpen hier graag bij. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een veiligere wereld.