Even voorstellen: Jesse Bredewout

Mijn naam is Jesse Bredewout, 24 jaar, geboren en getogen in het mooie Ewijk (Gelderland). Per 1 december ben ik als safety, security en control room consultant gestart bij Nenova IT. Graag vertel ik wat meer over mijn achtergrond en ervaringen gedurende de eerste Nenova-maanden.  

Net als de heren die mij voor gingen in deze voorstelrubriek, heb ik Integrale Veiligheidskunde gestudeerd aan de Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Deze opleiding heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een integraal karakterwaarin vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden naar veiligheidsvraagstukken wordt gekeken. Naast een theoretisch deel heb idiverse praktijkervaringen op mogen doen. Onder meer bij Mactwin Security en Spierings Mobile Cranes. Beide organisaties boden mij de mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren en een ‘kijkje in de keuken’ te krijgen 

Bij Mactwin deed ik onderzoek naar de verschillende functionaliteiten in een physical security information management (PSIM) platformOok heb ik gekeken welke meerwaarde deze functionaliteiten specifiek kunnen bieden voor bedrijven. Afhankelijk van de risico’s binnen een organisatie kunnen functionaliteiten op verschillende manieren daarop inspelen. Tijdens mijn stage bij Spiering Mobile Cranes heb ik een RI&E uitgevoerd binnen de afdelingen van de fabriek. Deze stages gaven mij de kans om mijn interesses binnen het veiligheidsdomein te ontdekkenIk heb gemerkt dat zowel het safety als securitydomein mijbelangstelling hebben. Deze brede interesse kan ik binnen Nenova mooi combineren. In een meldkamer spelen zowel safety– als securityprocessen een belangrijke rol. 

Na mijn afstuderen heb ik nog even getwijfeld tussen doorstuderen of gaan werken. Na een gesprek met Remco, Sander en Roland heb ik voor dat laatste gekozen. Allereerst is het een unieke kans om te bouwen aan nieuw bedrijf dat je zelf mede vorm mag geven. Daarnaast vind ik het van lef en vertrouwen getuigen als je in deze coronatijd een nieuw bedrijf opzet en je medewerkers in de gelegenheid stelt om een uitgebreid opleidingstraject te volgen. Ik heb dit traject als zeer waardevol ervaren omdat het je de kans geeft de markt en de mensen hierbinnen beter te leren kennen. De praktijkervaring van deze mensen is zeer waardevol. Gaandeweg leerde ik ook steeds beter de rol van Nenova binnen dat krachtenveld te begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat Nenova in deze rol, extra waarde kan toevoegen aan de bestaande markt.  

Binnen Nenova zal ik mij concentreren op verschillende onderwerpen. Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden zal gericht zijn op security management platformen. Wij zien dat deze een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen organisaties. De interesse voor deze platformen komt voort uit mijn periode bij Mactwin. Tijdens deze stage heb ik mogen ervaren hoe groot en divers het aantal functionaliteiten in deze platformen zijnLeveranciers hebben hier de afgelopen jaren veel stappen ingezet. Daarnaast zie je dat deze platformen steeds meer ondersteunend zijn aan de (kritische) bedrijfsprocessen binnen een organisatie en daarmee ook steeds relevanter wordenBinnen Nenova heb ik de afgelopen maanden volop geïnvesteerd in een vergelijkingsmatrix, waarmee we platformen met elkaar kunnen vergelijken en klanten een gericht advies kunnen bieden. Datzelfde geldt voor de processenbibliotheek vanwaar we de belangrijkste processen per sector hebben geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en distributiecentraZo kunnen we aan de proceskant meedenken bij het inrichten en/of optimaliseren van een security management platform. 

Ik zie de toekomst van Nenova met veel vertrouwen tegemoet. Er zit heel veel kennis in deze organisatie en het is leuk om te zien dat binnen dit team ieder zijn eigen specifieke kwaliteiten en specialiteiten heeft. Hierdoor worden vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken belicht, wat vaak in interessante inzichten en innovatieve oplossingen resulteert. Ik verwacht dat we deze kennis de komende tijd veel mogen gaan inzetten vooén met klanten binnen de meldkamerwereld.

Vriendelijke groet, Jesse Bredewout

‘Together we Innovate’