Nenova in gesprek met ‘Anthonie van der Ploeg’

In een nieuwe editie van ‘Nenova in gesprek met…’ spreken we met Anthonie van der Ploeg, Sales Director Netherlands, BeNeLux & Nordics bij Genetec. Zijn gesprekspartner Roland Heesen is partnermanager bij Nenova IT en namens onze organisatie betrokken bij deze serie. Zij spraken over het verschil tussen een unified en integrated security management platform, de koppeling van data, business processen en domeinkennis, de stap naar datagedreven werken en de toekomst van cloudoplossingen. 

Over Genetec 

Genetec is een IT-software ontwikkelaar met een sterke focus op de fysieke securitybranche. In 1997 betrad zij voor het eerst de markt met haar eigen video management systeem (VMS), genaamd Omnicast. In de loop van de jaren is de organisatie verder gegroeid in andere deelgebieden van het security landschap met als resultaat dat zij in 2009 haar eigen security management platform Security Center lanceerde. Een platform waarin video nog steeds een belangrijke plek inneemt, maar waarin ook zaken als toegangscontrole en automatische nummerplaatherkenning een prominente plek hebben gekregen. Genetec is breed inzetbaar maar richt zich specifiek op stadstoezicht, onderwijs, luchthavens, rechtshandhaving, detailhandel, transport, nutsbedrijven en de financiële wereld.  

Unified vs. integrated 

In de markt van security management platformen zijn twee stromingen te onderscheiden. Een integrated platform, waarbij vanuit één software laag wordt gecommuniceerd met verschillende softwareplatformen en systemen waaraan sensoren gekoppeld zijn. Die steeds individueel actief zijn in hun eigen silo. Denk aan intercomsystemen, toegangscontrole, videomanagement en andere systemen. Genetec gaat echter voor een andere benadering. Zij kiezen voor een ‘Unified’ platform. Anthonie zegt hier het volgende over: “Eigenlijk sla je al die verschillende systemen plat en maak je maar één software laag aan van waaruit je zowel je technisch management als je operationele proces taken verzorgt. Doordat je maar één interface hebt om alle sensoren te managen realiseer je vereenvoudiging, kostenbesparing en heb je toegang tot 100% van je data.  

De koppeling van data, business processen en domeinkennis 

Anthonie en Roland erkennen beide de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen Genetec en Nenova. Roland geeft aan dat hij Genetec ziet als één van de leading platformen wat betreft systeemkoppeling en het inzichtelijk maken van data: ”Door data samen te brengen en anders in te richten kunnen we organisatie helpen om business processen te automatiseren en versnellen.” Anthonie wijst hierbij op de specialistische kennis van Nenova: “Wanneer je dit samenbrengt met de domeinkennis en meldkamer expertise van Nenova kun je de beste oplossing voor de klant bij elkaar brengen. Je brengt de kracht van de technologie naar de plek waar het thuishoort en geeft organisaties de tools waarmee ze het verschil kunnen maken. Helaas zien we nu nog te vaak dat eindklanten niet het gevoel hebben zelf in staat te zijn om data efficiënt te verwerken. We willen deze tools juist in de handen geven van de mensen in het veld en de mensen in de operatie”  

De consultants van Nenova zijn zowel Security Center Omnicast, als Mission Control getraind en gecertificeerd. Mission Control is het decision managementsysteem van Genetec dat organisaties instaat stelt om een geautomatiseerde incident response op te zetten. Door operationele processen te vertalen naar geautomatiseerde workflows worden de gebruikers van het systeem ondersteund bij de afhandeling van incidenten en alarmen. Hierdoor kunnen ze sneller en beter reageren in (nood)situaties. Nenova helpt organisaties om deze vertaalslag te maken. Door onze domeinkennis en ervaring in de meldkamerwereld zijn we instaat om de safety, security en facilitaire processen te koppelen aan het primaire bedrijfsproces. Zo realiseren we efficiëntie voor de gehele organisatie. 

De stap naar datagedreven werken 

Op de vraag of organisaties klaar zijn om de stap te zetten naar datagedreven werken zegt Anthonie het volgende: “Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om data op een efficiënte wijze in te zetten. Mijn advies voor organisaties is om te beginnen met een aantal grote kernvragen. Vraag je vervolgens af hoe technologie een rol kan spelen om die vraag efficiënt te beantwoorden. Op deze wijze stel je technologie in dienst van de doelstelling van je bedrijf.” Roland vult hierop aan: “Samen kunnen we organisaties op zowel organisatorisch als technologisch vlak begeleiden, waardoor ze echte stappen richting de toekomst kunnen zetten.” 

De toekomst van cloudoplossingen 

Anthonie ziet een steeds belangrijke rol voor cloudoplossingen in de markt van security management platformen: “We moeten er goed over nadenken hoe we dit op een efficiënte manier kunnen inzetten. Zeker voor middelgrote bedrijven zijn cloudoplossingen vaak veiliger dan een on-premise variant. De investeringen om dit veilig te organiseren zijn zo hoog dat dit voor veel organisaties in het middensegment niet reëel is. Cloud technologie helpt organisaties dus juist om bepaalde risico’s te vermijden of verminderen en is het kostentechnisch vaak gunstiger. Denk daarbij ook aan een kleinere interne IT-dienst, het gemakkelijk op- en afschalen van je systemen en de mogelijkheid om op verschillende locaties en devices te werken. Wij zien het dan ook niet als een doel op zich, maar één van de middelen om tot een verbeterde operationele inzetbaarheid te komen.” 

Genetec en Nenova vinden elkaar op het raakvlak van technologie en proces. Samen helpen we organisaties om de systemen te koppelen aan de primaire operationele processen. Bent u benieuwd hoe we uw organisatie naar het volgende niveau kunnen brengen? Neem contact met ons op via info@nenova.nl of +3126 203 1203 

Nenova IT  

“Together we Innovate Safety, Security & Control Rooms”