Nenova in gesprek met… John van Laerhoven

Het is tijd voor de volgende editie van ‘Nenova in gesprek met…’. Deze keer spraken we met  John van Laerhoven, Director Netherlands bij Everbridge en Roland Heesen, partnermanager bij Nenova IT. We spraken over de missie van Everbridge, ontwikkelingen in de veiligheidswereld en de ambitie om met drie partijen de eindstreep te halen.

Over Everbridge

Everbridge is wereldwijd actief en levert softwaretoepassingen die de operationele reactie van organisaties op kritieke gebeurtenissen automatiseert en versnelt. Denk aan dreigingen als fysiek geweld en terroristische aanslagen maar ook extreme weersomstandigheden, cyberaanvallen of grootschalige IT-uitval. Het Critical Event Management (CEM) platform van Everbridge helpt organisaties om de volledige cyclus van een incident of crisis te beheren en maakt daarbij een betrouwbare inschatting van de risico’s. Daarnaast maakt het platform het mogelijk om personeel en hulpverleners te lokaliseren, communicatieprocessen op te starten en processen te automatiseren

John geeft aan dat dit precies de essentie is: “Dat we dit hele proces van begin tot eind kunnen organiseren in één platform, dat is echt uniek. Zo helpen we organisaties om tijdens incidenten en crises de juiste processen te activeren en zelfs de nazorg kunnen we vanuit het platform aansturen. Dit doen we door zoveel mogelijk systemen in ons platformen te koppelen. Zo kunnen we organisaties een zo compleet mogelijk informatiebeeld geven. Waardoor zij goed geïnformeerde keuzes kunnen maken en hun responstijd in crisissituaties kunnen verkorten.”

De missie om bedrijven operationeel te houden

De missie van Everbridge luidt: ‘’Keeping People Safe and Businesses Running.” John zegt hier het volgende over: “We willen bedrijven in beweging houden. We willen ervoor zorgen dat bedrijven kunnen innoveren en doorgroeien. Doordat ze risico’s kunnen inschatten en bepalen welke aanvaardbaar zijn en welke niet.” Roland: “Hierbij geef je dus eigenlijk aan dat jullie je niet alleen bezighouden met crisis- en continuïteitsmanagement maar ook in staat zijn om het primaire bedrijfsproces te assisteren? John: “Inderdaad, zo wordt beveiliging niet alleen maar een kostenpost maar voegt het ook winst toe aan een bedrijf.”

Van hobby naar een volwassen tak van sport

John geeft aan dat het veiligheidsdomein zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld: “IT heeft de veiligheidswereld helpen evolueren. Het is van een hobby binnen een organisatie doorgegroeid tot een volwassen tak van sport en heeft ook op C-Level zijn plek gevonden. Organisaties realiseren zich dat ze hun bedrijfscontinuïteitsplannen goed moeten neerzetten, en dat ze dit ook in een geïntegreerd platform als dat van Everbridge kunnen organiseren.

Roland: “We zien dat beveiliging, veiligheid en het primaire bedrijfsproces steeds dichter tot elkaar komen. Een meldkamer of control room is bij uitstek een geschikte plek om deze processen samen te laten komen.” John: “Je ziet inderdaad de vervaging tussen het safety en security domein. Dit betekent ook dat je een ander soort platform nodig hebt. Een platform dat over de silo’s in een organisatie heen hangt. Ik denk dat het een utopie is dat je silo’s kan doorbreken. Door er boven te gaan hangen en die informatie integraal samen te voegen, bied je echt iets waarmee grote organisaties nog verder vooruit kunnen komen.”

Met drie partijen aan de eindstreep komen

Nenova is dé partij die staat tussen de leverancier van het IT-platform en de opdrachtgever. Roland: “De technische mogelijkheden zijn vandaag de dag enorm. Toch zien we dat organisaties vaak moeite hebben om hun behoeften en wensen te vertalen naar een duidelijke vraag. Ook voor de leverancier is het hierdoor niet altijd duidelijk waar de behoefte van een klant ligt of in welke mate deze in staat is om het platform optimaal te implementeren in de organisatie.” John erkent dit: “Wij hebben heel veel kennis van ons platform, van IT en innovatie. Jullie hebben de kennis en ervaring om dit begrijpelijk te maken. Samen zorgen we ervoor zorgen dat organisaties steeds een stukje volwassener worden. Een reis die we ingaan met drie partijen, om zo uiteindelijk tot aan de eindstreep te komen, die voor die organisatie relevant is.”

Wilt u samen met Everbridge en Nenova de eindstreep voor uw organisatie definiëren en deze met elkaar bereiken? Neem eens contact met ons op via info@nenova.nl of 026 203 1203. Dan vertellen wij graag wat wij voor u kunnen betekenen en hoe we samen de eindstreep gaan bereiken.

Nenova IT

Together we Innovate Safety, Security & Control Rooms