Nenova behaalt ISO 9001 en 14001 certificering

Donderdag 3 juni, een feestelijke dag op het Nenova-kantoor in Arnhem. De dag dat we officieel onze ISO 9001 en 14001 certificering overhandigd hebben gekregen. In navolging van het positieve advies van Esther Huijsman heeft TÜV Nederland haar oordeel overgenomen. Een prestatie waar we als jong bedrijf erg trots op zijn.

In dit artikel vertellen Sander Kleiweg en Marco Vermeulen over hun ervaringen tijdens dit traject, de unieke benadering van Nenova, het fundament tot succes, customer centricity en onze kernwaarden Lef, Innovatie, Ervaring en Fun. Sander is één van de founders van Nenova en kartrekker voor dit traject. Marco is adviseur bij Van Houten & partners. Een landelijk opererend organisatieadviesbureau op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Zij begeleiden en adviseren al 30 jaar bedrijven bij certificeringen zoals VCA, ISO 9001 & 14001 en MVO en bieden daarnaast VCA-cursussen en BHV-opleidingen.

Eerst bouwen…. Dan lanceren

Nenova heeft niet de meest voor de hand liggende route gekozen bij de opbouw van haar organisatie.  Sander geeft aan dat er bewust is gekozen om eerst de organisatie op te bouwen en pas een aantal maanden later als volwaardig bedrijf naar buiten te treden. Hij gebruikt hiervoor de volgende metafoor: “We hadden het idee, eerst een showroom te bouwen met de gordijnen gesloten, die helemaal kant en klaar neerzetten, vullen met mooie producten en diensten, en pas daarna de gordijnen te openen en het bedrijf te lanceren.”

Zo zag Nenova in september 2020 voor het eerst het levenslicht en op 1 februari 2021 maakte ook de buitenwereld kennis met het bedrijf. Die eerste vijf maanden zijn onder andere gebruikt om de organisatie op te zetten, personeel op te leiden en interne organisatieprocessen en werkwijze te definiëren. “Zodat onze dienstverlening vanaf de start zou voldoen aan de kwaliteit die onze opdrachtgevers van ons mogen verwachten,” aldus Sander. Ook Marco ziet de meerwaarde van deze benadering: ““Doordat jullie van begin af aan ISO hebben gevolgd, ademen jullie daadwerkelijk kwaliteit. Het zit in jullie DNA. Ik ben ervan overtuigd dat het voor Nenova ook makkelijker is om de continue verbetering die de ISO Norm beoogd, te borgen in de organisatie.”

ISO 9001 & 14001 als fundament tot succes

Ook het ISO-traject is in september gestart. Er is gekozen om het bedrijf op te bouwen conform de ISO-normen. Marco ziet hier een groot voordeel in: “Doordat de ISO-benadering echt onderdeel is van jullie DNA, zijn kwaliteits- en milieumanagement leidinggevend principes geworden in jullie bedrijfsvoering. Het continue verbeteren en monitoren van klanttevredenheid en KPI’s is de standaard geworden.” Sander geeft aan dat dit Nenova heeft geholpen om de criteria vast te stellen, die nodig zijn om in de markt van safety, security en control rooms te kunnen presteren op topniveau. “Integriteit, betrouwbaarheid en kwaliteit zijn belangrijk, klanten verwachten dat je dit levert. Toch proberen wij bij Nenova verder te kijken. Wij voegen daar de kernwaarden Lef, Innovatie Ervaring en Fun aan toe. Samen noemen wij dit ons ‘Fundament tot succes’.”

Customer Centricity

De visie van Nenova omschrijft het doel om vanuit een ecosysteem in co-creatie met klanten en partners te innoveren. Vanuit een onafhankelijke rol de best passende oplossing aanreiken. De klant centraal stellen bij alles wat we doen, of te wel ‘Customer Centricity’. Sander geeft aan: Bij de oprichting van Nenova hebben wij als founders onszelf de vraag gesteld: “Hoe ga je zo’n visie concretiseren en borgen in je organisatie? Want wat je belooft, moet je ook nakomen.” De normen voor kwaliteits- en milieumanagement sloten daar heel goed bij aan. Marco geeft aan: “Het realiseren en centraal stellen van klanttevredenheid en het continu verbeteren zijn dé kernwaarden van deze normen. Het draait om het creëren van bewustzijn bij je eigen organisatie en medewerkers, maar zeker ook bij de eindklant. Zodat iedereen gezamenlijk de hoogste kwaliteit en de laagste milieubelasting na kan streven.”

Lef, Innovatie, Ervaring en Fun

Sander: “Het belangrijkste onderdeel in ons ‘fundament tot succes’ zijn onze kernwaarden Lef, Innovatie, Ervaring en Fun. Deze vloeien terug tot in de haarvaten van onze organisatie. Om dit vorm te geven hebben we de LIEF-methodiek ontwikkeld.” Deze methodiek is onderdeel van onze continue innovatie en verbetercyclus. Het is een spiegel die we onszelf, maar ook onze klanten en partners voorhouden. In klant- en projectevaluaties beoordelen we steeds 360 graden op deze vier kernwaarden. Samen bekijken we hoe de samenwerking is verlopen, hoe we dit nog beter kunnen en hoe we een nog beter resultaat kunnen behalen. “De dialoog die daaruit voortvloeit, die is gewoon goud waard”, aldus Sander.

Marco reageert hier erg enthousiast op: “Absoluut. Die discussie, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Achterhalen waar de wensen, eisen en verwachtingen van de andere partij liggen. Dit gaat alleen door met elkaar te communiceren. Uiteindelijk valt of staat alles met communicatie, en het LIEF-concept vormt hier een mooie kapstok voor. Het gesprek, de organisatie, de evaluatie, uiteindelijk is alles hiertoe te herleiden. Een originele benadering die de drempel voor een goed gesprek verlaagt en zonder twijfel bij gaat dragen aan het kwaliteits- en milieubeleid binnen Nenova.” Sander vult aan dat hij het belangrijk vindt om jezelf als organisatie kwetsbaar op te stellen. “Dit helpt om een goede relatie op te bouwen, elkaar te vertrouwen en zo samen resultaat te behalen. Je sterke punten nog sterker maken en verbeterpunten aanstippen door de discussie aan te gaan. Durf elkaar te voorzien van positieve feedback, maar vooral: durf positieve feedback te ontvangen.”

ISO 27001

Na het behalen van de normen voor kwaliteits- en milieumanagement richten we ons op de certificering voor de norm voor informatiebeveiliging. De ISO 27001. Zodat we ook op dit vlak kunnen aantonen dat we inspanningen leveren om onszelf continu te verbeteren. Dat we de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie in de organisatie zeker stellen. Zodat we onze klanten en partners ook op dit gebied de zekerheid kunnen bieden, dat we voldoen aan de criteria om op topniveau te kunnen presteren.

Together we Innovate Safety, Security & Control Rooms